Vergunningsaanvraag AMBC gaat richting gemeenteraad

Foto: JTS Fotografie

De gemeente Staphorst kan instemmen met de vergunningaanvraag van de AMBC. Dat betekent dat het college van B&W de gemeenteraad gaat verzoeken de ontwerpvergunning ter inzage te leggen.

De AMBC heeft op 26 juni 2015 een aanvraag ingediend voor een nieuwe vergunning. Daarin vraagt de AMBC om het veranderen/uitbreiden van de motorcrossbaan op ’t Wiede Gat. De AMBC willen de racebaan uitbreiden en herinrichten, een minicrossbaan voor de jeugd aanleggen, parkeerplaatsen realiseren en de bestaande geluidswal verhogen.

Al eerder heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de motorcrossbaan van maximaal 200.000 euro. De gemeente Staphorst heeft zorgvuldig naar de aanvraag gekeken en ook meerdere malen met de AMBC gesproken om aanvullende informatie te vergaren. Inmiddels is alle benodigde informatie aangeleverd door de AMBC en denkt de gemeente dat de vergunning verleend kan worden. Daarom is een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de ter inzagelegging, wordt de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd en kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit om de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de zienswijzen die binnen komen, kijken het college van B&W en de gemeenteraad of ze de vergunning definitief aan de AMBC kunnen verlenen.

Lees ook:

Dossier:

Reacties