Raad geeft geen krediet voor onafhankelijk onderzoek

Foto: Harm Brand

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 1 november niet ingestemd met het kredietvoorstel voor het onafhankelijk onderzoek. Dat betekent dat er geen invulling wordt gegeven aan het besluit tot het onderzoek dat half juli was genomen.

Op 1 november heeft een meerderheid aangegeven geen krediet van 68.500 euro beschikbaar te willen stellen. Hiermee kan het onderzoek, zoals bedoeld in juli, niet doorgaan. Wel wordt gezamenlijk door de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie een leidraad opgesteld. Hierin worden de gewenste rollen en verantwoordelijkheden in het dualistische systeem aangegeven.

Op dinsdag 12 juli was met een nipte meerderheid een voorstel aangenomen voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. Twee raadsleden waren toen afwezig, deze waren er nu wel. De fractie van de SGP stemde voor, het CDA tegen, de CU verdeeld: Vedder voor, Mussche, Lier en Hoeve tegen. De PvdA voor, Gemeentebelangen en Liberaal Netwerk tegen. Daarmee is het voorstel verworpen.

Lees ook: