Aangesloten op Basisregistratie Grootschalige Topografie

Ontvangst plaquette bij Basisregistratie Grootschalige Topografie
Foto: Gemeente Staphorst

Staphorst is succesvol aangesloten op de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken.

Vertegenwoordigers van de rijksoverheid (SVB-BGT en Ministerie van Infrastructuur en Milieu) kwamen de gemeente Staphorst feliciteren. Op de foto ziet u wethouder De Jong die een plaquette ontvangt van Flori Spoelstra van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wethouder De Jong: ‘We zitten bij de eerste 10% van de bronhouders (gemeenten, provincies, waterschappen etc.) die de BGT in orde heeft. Vanmiddag mochten we namens het BGT-programma een felicitatie in ontvangst nemen. Een mooi gebaar.’

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld.

Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het vanaf 1 januari 2017 verplicht. Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart.

De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT).

Lees ook: