Openbare behandeling integriteitsrapport in gemeenteraad

Foto: Harm Brand

Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten dat het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) gehouden integriteitsonderzoek openbaar behandeld wordt in de raadvergadering van 30 juni. Op 24 juni zijn de bijbehorende stukken op de raadsagenda van de gemeenteraad geplaatst.

Eind 2019 heeft het presidium van de gemeente Staphorst (alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester als voorzitter) onderzoeksbureau Bing opdracht gegeven voor een integriteitsonderzoek. Inmiddels is het rapport door Bing afgerond en opgeleverd. De gemeenteraad van Staphorst behandelt het rapport over het integriteitsonderzoek in de raadsvergadering van 30 juni 2020.

Deze raadsvergadering is openbaar, maar vanwege corona-beperkingen niet voor publiek toegankelijk. De raadsvergadering is voor publiek uitsluitend online en op de radio te volgen. Inspreken blijft wel mogelijk. Voor insprekers wordt een plek in het gemeentehuis ingericht waar de vergadering gevolgd kan worden. Op het moment van spreken worden zij dan naar de vergadering begeleid.

Naar aanleiding van het verschenen rapport schreef De Stentor: “Er is geen bewijs voor de beschuldigingen dat wethouder Lucas Mulder (SGP) zich schuldig zou hebben gemaakt aan vriendjespolitiek en niet integer gedrag. Dat concludeert bureau Bing na uitgebreid onderzoek”. Lees meer…

En het Reformatorisch Dagblad: “Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft niet kunnen bewijzen dat wethouder Lucas Mulder (SGP) van de gemeente Staphorst zich schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschending. Oud-CDA-wethouder Bert Krale kwam vorig jaar met deze aantijgingen” Lees meer…

Lees ook: Integriteitsonderzoek Lucas Mulder op agenda gemeenteraad