Voormalig burgemeester nu erelid Landmans Welvaart

Zoals het in de statuten van de vereniging Landmans Welvaart is vastgelegd is op de laatstgehouden vergadering de nieuwe burgemeester drs. T. C. Segers benoemd tot erevoorzitter.

Voormalig burgemeester en tot nog toe erevoorzitter  J. D. Alssema werd in plaats daarvan benoemd tot erelid. Als dank voor zijn inzet kreeg hij een uniek speldje van Landmans Welvaart met een kroon opgespeld. Beide heren voelen zich heel betrokken bij de agrarische sector. Landmans Welvaart is een vereniging van oud-leerlingen van de landbouwschool.

De verdere invulling van de avond werd gevuld met een reisverslag door heren J. Talen en J. H. Koppelman over hun bezoek aan een evangelisatiepost van Friedenstimme in Siberië. Uit hun verslag toegelicht met dia’s kwam heel duidelijk in beeld, de enorme ijver waarmee het evangelie tot aan de einden der aarde wordt verspreid.

De gehouden collecte voor Friedenstimme heeft 620 euro opgebracht waarvoor namens de genoemde stichting hartelijk dank word gezegd. De volgende vergadering van Landmans Welvaart is gepland op 18 januari 2016. Als spreker is dan een ”boeren”veearts, de heer Hegen uitgenodigd.

Overigens is Alssema een paar dagen later al weer benoemd tot lid van het landelijk bestuur van Boer en Natuur, een organisatie voor belangenbehartiging van de agrarische sector en natuurbelang, en had hij alweer overleg in het provinciehuis over Agrarisch Natuurbeheer in Overijssel.

Lees ook: