Diapresentatie Wim Coster met foto’s van zijn vader molenaar Hendrik Coster

Foto: Museum Staphorst

Zowel in maart als nu afgelopen maandag hield Wim Coster voor een uitverkochte zaal een presentatie van foto’s die door zijn vader waren gemaakt ‘Stappersters hold van plaeties kieken’, zei één van de bezoekers.

Hendrik Coster (1926-1975) was molenaar in Staphorst, tot hij in januari 1975 na een verkeersongeluk plotseling overleed. Vanaf het begin van de jaren vijftig fotografeerde hij; niet alleen binnen zijn eigen gezin, maar ook in en rond de graan- en meelhandel op De Hoek en in Staphorst. Bovendien verzamelde hij foto’s en ander historisch materiaal. Het resultaat is een archief van meer dan tweeduizend opnames. Zijn zoon Wim Coster maakte een selectie van foto’s die zijn vader ‘te pas en te onpas’ maakte, maar die nu goed ‘te pas’ kwamen.

Het werd een verhaal in woord en beeld over Staphorst en de Staphorsters in het derde kwart van de vorige eeuw. De nieuwe zaak aan de Muldersweg, gebouwd nadat de korenmolen in 1933 was afgebrand, het kantoor met de carbonboekjes waar je vieze vingers van kreeg. De ontwikkeling van het vervoer met paard en wagen, de eerste vrachtauto’s en het feest van de eerste 1000 ton verkocht namens Delfia. Een foto van een gedicht, met daarbij veekoeken, waarin zijn vader het bruidspaar een ‘vreed-  en vreetzaam’ huwelijk toewenste.

Aan de reacties van de bezoekers was duidelijk hoorbaar dat de foto’s van de Hoek bij Waanders, waar de graan- en meelhandel stond, en de mensen herkenbaar waren. En als Wim iets niet wist, werd het verhaal vaak aangevuld door één van de bezoekers. In het historisch materiaal had hij ook ingesproken banden gevonden met verhalen die naar de familie Dia in Canada gestuurd werden. De onwennigheid van deze nieuwe technische ontwikkeling was te horen in de verhalen die verteld werden en leidde regelmatig tot een gezellig gelach. De sfeervolle avond was weer voor herhaling vatbaar en de volgende staat dan ook gepland voor 11 januari 2016.