Vogelkijkhut in Rouveense Olde Maten wordt vernieuwd

Foto: ANV Horst en Maten

In 2020 wordt de vogelkijkhut in De Olde Maten aan de Zwartewaterkloosterweg in Rouveen vervangen. Het bouwwerk is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt veel gebruikt door vogelaars en andere bezoekers van het gebied, maar is dringend aan vervanging toe. Tot op heden ontbraken de financiële middelen daarvoor.

Agrarische Natuurvereniging  (ANV) Horst en Maten ontving van de Rabobank echter een bijdrage van 10.000 euro voor het project. De bank steunt projecten die gericht zijn op het versterken van de leefomgeving en de onderlinge samenwerking stimuleren.

De vernieuwing van de vogelkijkhut vloeit voort uit de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en ANV Horst en Maten met betrekking tot het beheer van het natuurgebied. Het was een wens van beide partijen, die zich naast het beheer van het gebied onder andere ook inzetten om het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken.

Het bedoeling is om de nieuwe uitkijkpost ook toegankelijk te maken voor mindervaliden door de hut niet op hoogte, maar op de waterlijn te bouwen. Het plan is om de wand van de hut op te bouwen met zogenaamde bioblocks. Dit is een nieuw en duurzaam bouwmateriaal, bestaande uit blokken van geperste veenbagger.

Met een nieuw informatiepaneel zullen bezoekers geïnformeerd worden over het ontstaan van het gebied, natuur en landschap, flora en fauna en het beheer van het gebied. De wandel- en fietsroutes worden steeds meer gebruikt door vogelaars en vele andere bezoekers. Zij kunnen hier diverse soorten zien, waaronder smient, wintertaling, kuifeend en pijlstaart.

Rondom de hut verblijven diverse soorten zangvogels, en ook de ijsvogel is een graag geziene soort. Staatsbosbeheer zal er tevens een zitbank bijplaatsen. De nieuwe hut is volgens de planning in april 2020 gereed.

Lees ook: Broedvogels gedijen in de Olde Maten en Veerslootlanden