Jubileumbezoek Ds. K. Veldman, oud-predikant in Staphorst

Het kerkgebouw zoals in de tijd van ds. K. Veldman
Foto: RCE

De afgelopen twee weken was ds. K. Veldman in Nederland om zijn 40-jarig ambtsjubileum te vieren. Hij bezocht diverse kerkelijke gemeenten en gezelschappen. Op woensdag 10 juli 2019 was hij te gast in Staphorst. ’s Middags was er in De Leerkamer gelegenheid om hem de hand te drukken. Daar werd door velen die hem van voorheen kenden gebruik gemaakt.

’s Avonds ging hij voor in een herdenkingsdienst in de Dorpskerk van Staphorst. Hij stond naar aanleiding van Psalm 35 stil bij het thema strijd: “Een waar christen is altijd in de strijd”. Het is een Psalm van David die vrijwel zijn hele leven strijd moest voeren. Veldman heeft ook strijd gekend, maar: “Wij moesten hier heen”. Zijn arbeid in Staphorst is niet zonder vrucht geweest. Hij memoreerde verschillende voorvallen in zijn ambtelijke loopbaan. Bijvoorbeeld over een ‘kleine kerkvoogd’ die pas op zijn sterfbed tot totale geloofsovergave kwam. Hij werd na de dienst toegesproken door ds. H.J. van Marle, sinds 2017 aan de gemeente verbonden. Deze verzorgde tevens handdruk en schriftlezing. De oud-predikant werd tot slot toegezongen: Psalm 90 vers 9 in iets aangepaste bewoordingen.

Ds. K. Veldman is predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De 75-jarige leraar is inmiddels al bijna 10 jaar met emeritaat, na zijn zevende en laatste gemeente in Vriezenveen waar hij 15 jaar geleden aan werd verbonden. Hij was in 1983 de opvolger van de in 1981 op 63-jarige leeftijd overleden dominee Dorsman die de kerkelijke gemeente van Staphorst ruim 29 jaar diende. In zijn tijd werd het dienstgebouw via een geluidsverbinding ingeschakeld omdat het kerkgebouw de aantallen hoorders niet meer kon bevatten. De kerk is na zijn vertrek in 1987 uiteindelijk een stuk vergroot in 1990.

Een week eerder op woensdag 3 juli 2019 ging hij al voor in een jubileumdienst in de Hervormde dorpskerk van Leerbroek, zijn eerste gemeente waar hij op 10 januari 1979 in het ambt werd bevestigd. De volgende avond leidde hij een doopdienst in de vrije Hervormde gemeente van Scherpenisse. Eerder stond hier ds. J. van der Sleen. Op zondag 7 juli preekte hij ’s morgens en ’s middags in de Vrij Oud Gereformeerde gemeente van Oldebroek. Eind vorig jaar bracht deze een tevergeefs beroep uit op kandidaat Roelofsen. Op dinsdagavond 9 juli ging Veldman voor in een herdenkingsdienst in Harskamp, in 1996 zijn vijfde gemeente.

Zijn zesde gemeente was in 2001 Grand Rapids in de USA, het was zijn eerste Atlantische oversteek. Op donderdagavond 11 juli verzorgde hij tot slot een Bijbellezing in de dorpskerk van Reeuwijk voor de Hersteld Hervormde Evangelisatie van Stichting Rehoboth. Hij is zaterdag samen met zijn vrouw weer teruggereisd naar Canada. Hij woont daar in Springford, in 1989 zijn vierde gemeente. Voor zijn eerste vertrek daarnaartoe, zijn tweede oversteek, stond hij ruim 2 jaar in Nederhemert, zijn derde gemeente na die van Staphorst. De meeste van zijn kinderen wonen ook overzee. Zoon Meine Veldman is professor en predikant in Quebec.

Tijdens zijn periode in Staphorst kwam hij in contact met ds. Simo Ralevic uit Joegoslavië. Het leidde tot de oprichting van de Macedonië Zending, de latere Balkanzending. Ook in de Stichting Evangelisatie Canada heeft hij de hand gehad. Na het vertrek van ds. K. Veldman uit Staphorst volgden de predikanten Sijmen de Jong 1987-1992 en Tjitze de Jong 1992-2009, allebei inmiddels overleden. Afgelopen zondag ging ds. B. Reinders , de andere nog levende oud-predikant voor in beide diensten. Hij stond in de gemeente van 2009 tot 2015. De diensten zijn terug te luisteren via: hhkstaphorst.nl

Lees ook: CD Psalmzangavond februari 2018 in Hasselt gereed