Arend Harink: `We gaan een voortvarend verbinder missen`

Van den Berg opende en leidde de tweede gespreksavond op 7 mei 2019 over de Dordtse Leerregels over Geloof en wedergeboorte (en volharding). Hij toonde de ongeveer 100 aanwezigen een oude witleren band met de Acta van de Synode uit 1621. Het boek is van een van de gemeenteleden in Rouveen.

De predikant vertrekt binnenkort naar Leusden om daar als predikant te dienen. Hij was ook een van de twee sprekers op de eerste avond 11 april 2019 over Roeping en verkiezing. Beide keren waren er drie kerken betrokken. De tweede avond spraken Ds. H. Born en ds. P. M. van der Meulen. Tegen het einde van die avond brak Arend Harink in het programma in. Hij zette kartrekker dominee Pieter van den Berg in het zonnetje namens de werkgroep. Het dankwoord werd onderstreept met een boekenbon en een bos bloemen.

Hij heeft vele jaren in de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk van Staphorst gestaan. Ondertussen heeft hij veel mogen betekenen voor het verbinden van menig kerkgenootschap. Dan ging hij op de fiets door het dorp en wist weer ergens een brug te leggen. De werkgroepsleden zien dankbaar terug. Daarbij was het elke keer wel een zoektocht naar goede gezangen, en juiste vertaling. Hoogtepunt was het uitgeven van het boek ‘Wat gelooft Staphorst’. Arend Harink: ‘We gaan een voortvarend verbinder missen’.

Na een spontaan applaus, werd de scheidend predikant toegezongen: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. De verraste Van den Berg meldde dat hij afscheid neemt op 7 juli 2019 in de middagdienst. Met zijn vertrek heeft de werkgroep wel weer versterking nodig. Het is de wens van de werkgroep om in de toekomst ook meer jongeren aan hen te kunnen binden die ook op zoek zijn naar een stuk verbondenheid binnen de kerken. Tevens is de intentie uitgesproken om in het najaar weer een zangavond te houden.

Lees ook: Ds. H. Born: `We moeten de Bijbel niet tegenspreken`