Vertelling, presentatie Suriname en psalmen op gemeentedag

In het middagprogramma van de gemeentedag op zaterdag 25 mei 2019 waren er enkele bezinnende momenten in De Leerkamer. Er was een vertelling voor kinderen, een presentatie over Suriname en een samenzanguur.

Meester Gelderblom – hij geeft les aan groep 7 van de ds. Harmen Doornveldschool – vertelde vanaf 14.00 uur in de bovenzaal een waargebeurd verhaal wat zich ongeveer 400 jaar geleden in Engeland heeft afgespeeld. Over een hongerige jongen op het strand. Zijn dronken vader slingerde hem uit boosheid in de zee. Hoe het verhaal verder ging weten de aanwezigen.

Ondertussen gaf Hannekie Coster in een zaal beneden een presentatie over haar belevenissen in Suriname. Zij is daar twee jaar werkzaam geweest als onderwijzers. Ze woont momenteel in Sliedrecht en geeft les op een basisschool in Hardinxveld-Giessendam. Ze riep op om overal waar je door God geplaatst bent, te getuigen van het Evangelie van Jezus Christus.

Om 15.00 uur was er een samenzanguur met psalmen (met bovenstem). Twee jongedames begeleidden de samenzang. Via de beamer werd de tekst van de psalmverzen weergeven. Voor de liefhebbers was ook het orgel in de Grote Kerk te bespelen en te beluisteren. Om 15:30 uur begon nog een tweede veiling. De eerste startte ’s morgens om 11.00 uur.

Lees ook: Gemeentedag HHK Staphorst met veiling en kindervertier (video)