Eigen verhalen in het dialect op Streektaalavond 2018

De zaal zat gisteren helemaal vol bij de streektaalavond in Museum Staphorst. Terwijl er nog ‘geheisterd’ werd met stoelen opende Grietje Akkerman-Koobs de bijeenkomst. Uiteraard in het dialect.

Na de introductie en de aankondiging van het eerste verhaal ‘De Staphorstdaeng’ nam Hendrikje de taak over om de verhalen aan te kondigen. De titel werd gemeld, daarop begaf de opsteller daarvan zich naar het spreekgestoelte. De schrijversnamen werden niet genoemd. Niet alle elf scribenten waren aanwezig. Van twee was dat bekend, dat waren de nummers 7 en 11. De schrijver of schrijfster van verhaal 5 stond niet op om zijn of haar ‘Vertellegie’ voor te lezen. Misschien volgend jaar?

In de quiz werden de betekenissen gevraagd van 25 oude woorden die nu vrijwel niet meer gebruikt worden. Herkenning, instemmend gemompel en verbazing wisselden elkaar af toen de betekenissen gemeld werden door Hendrikje. Over sommige woorden werd men het nog niet goed eens. ‘Gespin’ werd vertaald met (een) ‘opgepas’. Een groep dacht hierbij toch echt aan gewoon ‘bezoek’ (in de betekenis van visite). De koppeling met het woord spinsters werd wel gelegd. Niemand had alle woorden goed.

De schrijfwijze is overigens ook een aandachtspunt. De spelling of het ontbreken van een letters. Kwalsterech (kwalsterig). Wieme is breder bekend als wiemel. Etende terige (etende tering) is dat tuberculose (tbc), diabetes (suikerziekte), of nog een andere (ernstige) ziekte?

De jury had voorgaande jaren de schone taak om de verhalen te beoordelen. Daar was soms wat kritiek op. Dit jaar werd daarom het publiek gevraagd om de titel van het in hun oren mooiste verhaal aan te kruisen. Deze papieren werden opgehaald en de stemmen geteld. Na de quiz werden de winnaars bekendgemaakt. De acht opstellers werden naar voren genodigd. Lijsje stond op nummer 3, Ageeth op plek 2 en Femmy op plek 1. Ze kregen een broodmand, de anderen een kleiner pakje in zilverfolie.

In de gebruikelijke afsluitende diashow waren uit vrees voor de nieuwe privacywet minder mensen in beeld. Eerst overigens wel de mannen van enkele vrijwilligers. Daarna diverse foto’s van delen van gebouwen her en der in de gemeente. En daarna toch ook wel mensen…

Lees ook: