Eerste receptie voor gedecoreerden in het gemeentehuis

Het was een gezellige drukte. Enkele verslaggevers vroegen zich af of er wel een officieel gedeelte kwam. De burgemeester en zijn vrouw gingen de hele zaal rond om alle lintjesdragers persoonlijk te begroeten. Er waren 48 decorandi aanwezig. Ruim de helft.

Na verloop van tijd trad hij naar voren, en wachte een tijdje tevergeefs op aandacht. ‘U was zo met elkaar in gesprek, en dat is denk ik ook een van de doelen van deze morgen, dat u met elkaar in gesprek bent’. Er waren naast de wethouders met aanhang ook diverse raadsleden aanwezig, tot genoegen van de burgemeester.

“Een collega in de Ijsselstreek noemt deze bijeenkomst:  ‘Het bal van de gelauwerden’, ik vind dat op Staphorst niet zo’n goede term’. Hier heet het daarom ‘Bijeenkomst voor gedecoreerden’. José Rook is in de gemeente Staphorst de contactpersoon inzake de onderscheidingen: ‘Daar weet zij alles van’.

Tijdens zijn toespraak ontwaarde de burgervader Jan Bouwman die hij nog geen hand had gegeven. Hij maakte voor het eerst kennis met Jan Ubak die 19 jaar lang raadslid geweest was voor de Boerenpartij. ‘Zijn buurman zei, het is dankzij hem dat de Boerenpartij zo groot is geweest’.

De schoonvader van de burgemeester de heer Van der Maas was ook aanwezig, hij was deze dag vanuit Apeldoorn bij hen op bezoek. Ook hij is koninklijk onderscheiden. Hij kan inmiddels niet zoveel meer, maar hij steunt zijn schoonzoon Theo met raad en advies.

Er zijn op dit moment 89 in leven zijnde mensen die gedecoreerd zijn. Het waren er 85 en op 26 april 2018 zijn er daar 4 bijgekomen. Deze vier waren ook aanwezig en werden ook voor dit publiek even voor het voetlicht gehaald. De burgemeester liet hen even opstaan en stelde hen kort voor.

De Kerstoespraak van de koning ‘Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen’. De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om de omgevingsvisie met de titel ‘Staphorst voor elkaar’ opnieuw te promoten.

Na de toespraak werden glazen jus d’ Orange en kleine kunstof kelkjes Oranjebitter uitgedeeld voor het uitbrengen van een toost op de verjaardag van de koning. Daarna vroeg de burgemeester de gedecoreerden naar voren te komen voor een groepsfoto.

Een muzikant van Christelijke Muziekvereniging Prinses Margriet kwam ook even om het hoekje kijken naar de bijeenkomst. Ook hij was koninklijk onderscheiden, maar had er bewust voor gekozen om vanaf 10:45 uur te spelen voor de ouderen in de Berghorst.

Lees ook:

Dossier: Onderscheidingen