Laatste schooldag voor leerlingen groep 8 Zwijgerschool

Gearriveerd op uitbundig versierde fietsen en met het nodige lawaai namen 34 kinderen van groep 8 vandaag afscheid van de Willem de Zwijgerschool in Staphorst. De hoogste groepen van de lagere scholen hebben vandaag de laatste schooldag.

Op het plein dromden de kinderen samen, aanschouwd door vele moeders en een enkele vader. Tussendoor lieten juffen en andere leerkrachten hun naam achter op de witte T-shirts van de leerlingen. Hetzelfde deden de afzwaaiers bij elkaar zodat er maar weinig witruimte overbleef. `Ik wil gewoon zoveel mogelijk namen erop`, zei een meisje.

Een jongen had heel toepasselijk al eerder: TOT ZIENS groot achterop gezet. Achter hem viel de schooldeur dicht voor de laatste morgen. Het merendeel van de leerlingen, afkomstig uit ‘anderhalve’ klas gaan volgend schooljaar naar de Pieter Zandt, diverse naar het Greijdanus College, en een enkeling naar Stad en Esch in Meppel.

Terwijl het plein verstilde, weerklonk uit een van de lokalen Psalm 17 vers 8:

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.

Aan het eind van de morgen liep de hele school uit om de leerlingen uit te zwaaien. Ze vormden samen twee muren van mensen op de parkeerplaats van de sporthal, naast de school. Directeur Koppelman en oud-directeur en schoolmeester Rossing stonden geflankeerd aan het hoofd van de rij.

Het echte officiële en definitieve afscheid is overigens vanavond in de aula van de school. Dan komen er nog toespraken, voordrachten, verhalen en foto’s. Het publiek bestaat uit de leerlingen en hun ouders, de leerkrachten en ook zal er een delegatie van het bestuur vertegenwoordigd zijn.

De Willem de Zwijgerschool is een ‘School met de Bijbel’, daarom krijgen ze vanavond als afscheidscadeau een Bijbel overhandigd van het schoolbestuur. De schoolleiding heeft bewust gekozen voor die volgorde van afscheid nemen. `We hebben ze ook echt wat mee te geven`, aldus adjunct-directeur Arjan Kuiper.

Lees ook: