Natuurbeschermingsvereniging viert haar 60 jarig bestaan

Foto: Bart Jaspers Faijer

In 2017 is het 60 jaar geleden dat de Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” is opgericht. Aanleiding om dit groots te vieren. Om het jubileum te vieren worden het hele jaar diverse festiviteiten georganiseerd.

Voor de jeugd is er een kleur- en gedichtenwedstrijd met prijsuitreiking op maandag 6 maart tijdens de feestelijke jubileumviering bij zaal Spoorzicht in Staphorst.

Iedereen is welkom op de Natuur Beleefdag op 2e Pinksterdag (maandag 5 juni), een doe- en beleefdag in boswachterij Staphorst met een speciale gast. Hier vindt ook de start plaats van de traditionele jaarlijkse fietstocht.

Er zijn een aantal extra excursies: voor volwassenen naar de kievitsbloemen en de paddenstoelen en voor de jeugd een reisje naar Tiengemeten. En uiteraard zijn er ook de gebruikelijk maandelijkse ledencontactvergaderingen met boeiende lezingen en de jeugdochtenden.

Een bloeiende natuurvereniging presenteert zich in 2017!

De vereniging zet zich in voor de bescherming van plant en dier door het stichten van broedterreinen, plaatsen van nestkasten voor holenbroeders en vleermuizen, het creëren van nestgelegenheid voor uilen en roofvogels. Er wordt meegewerkt aan diverse natuurwetenschappelijke onderzoeken en er vindt monitoring plaats van zeldzame planten en vlinders.

Ook wordt door middel van schoonmaakdagen en heidezuivering gezorgd voor onderhoud en behoud van het heidegebied. Beleidstechnisch wordt kritisch meegedacht en gekeken met ontwikkelingen van gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en Provinciale landschappen.

Meer informatie vindt u in het verenigingsblad de Scharrelaar, wn op de website www.natuurbeschermingsvereniging.nl en in het jeugdprogramma.

Lees ook: