Gemeente schort ontruiming van Westerparallelweg op

De gemeente Staphorst heeft besloten de ontruiming van de Westerparallelweg vooralsnog op te schorten. Ze is ook niet zo zeker van haar zaak. Bovenstaand een interview van RTV Oost met de ondernemer en de wethouder.

Op de Westerparallelweg ligt momenteel ongeveer duizend ton afval. De gemeente heeft de heer Talen van Talen Recycling gesommeerd vanochtend voor 10.00 uur de weg vrij te maken. Dit is niet gebeurd. De gemeente heeft besloten nu niet direct zelf te gaan opruimen.

Een onafhankelijke jurist heeft begin deze week een bindend advies uitgebracht. Hij heeft geconstateerd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderdeel milieu uit de vergunning. De heer Talen is verantwoordelijk voor het gehele onderdeel bouw uit de vergunning en voor de kosten van aansluiting op het riool.

Wethouder Krale: ‘Morgen hebben we als gemeente al een afspraak met de provincie om te kijken of we wel of niet aan onze verplichtingen hebben voldaan om het onderdeel milieu te regelen voor de vergunning. Ontbreekt daar nog iets aan, dan zullen wij dit alsnog regelen. Het is aan de heer Talen om het onderdeel bouw voor zijn vergunning te regelen.’

Wethouder Krale: ‘Er is intensief contact geweest tussen de gemeente en de provincie. De handhavingsprocedure bij de provincie loopt al sinds begin 2014. De provincie heeft nog niet het besluit genomen om de inrichting te sluiten of de vergunning in te trekken.’

Oplossing

Waarschijnlijk is het verplaatsen van het bedrijf naar industrieterrein de Hessenpoort in Zwolle de oplossing. Het gemeentebestuur klaagde eerder al over het feit dat grote bedrijven van elders zich hier van Zwolle niet mochten vestigen. De gemeente kan morgen de provincie voor de keuze stellen; of een zware afdoende vergunning voor ‘ons eigen’ groeiende afvalbedrijf, of een betere plek elders.

Wethouder Krale: ‘De kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de opruimactie bedragen tienduizenden euro’s, waarbij de kans bestaat dat deze kosten niet succesvol te verhalen zijn op Talen Recycling. Gevolg hiervan is dat de kosten voor rekening komen van de Staphorster samenleving. Dit vinden wij tegenover onze inwoners onredelijk. Daarnaast biedt het geen oplossing voor het probleem zolang de aanvoer doorgaat.’

Hoewel wethouder Krale aangeeft in gesprek te gaan met de provincie, is dat voor Talen niet genoeg: “Ik wil de woorden ‘proberen’ en ‘praten’ niet meer horen. Ik laat het spul hier liggen, totdat ik mijn vergunning heb.” Talen zegt dat hij van de provincie tot eind januari een verruiming heeft van zijn tonnages en dat hij niks te vrezen heeft. Sluiting al helemaal niet. “Dit blijft hier nog lang liggen.”

Provincie

Talen Recycling valt onder provinciaal toezicht. De provincie moet toezicht houden op de hoeveelheid afval dat op het perceel ligt. Zij hebben meerdere malen geconstateerd dat er veel meer afval op zijn perceel ligt dan de 200 ton restafval die hij volgens de vergunning mag hebben.

Op 30 november 2015 heeft de provincie geconstateerd dat de hoeveelheid restafval op de inrichting is gegroeid tot meer dan 700 ton. Dat is 3,5 keer zo veel als toegestaan. De laatste dagen is er alleen maar meer afval aangevoerd. De provincie is de enige die de aanvoer van afval kan stoppen.

Grondruil

Talen Recycling had voorheen een inrichting van ongeveer 6000 m2. Voor het doortrekken van de Westerparallelweg heeft hij op 30 april 2014 een stuk grond van 765 m2 ingeleverd. Daar heeft hij 2005 m2 grond voor terug gekregen. De gemeente gebruikt daarbij het woord ‘gratis’ in de berichtgeving van vandaag. Oftewel zonder extra bijbetaling.

De heer Talen heeft er volgens de gemeente voor gekozen tijdelijk zijn bedrijf uit te voeren op een iets kleiner terrein in ruil voor het verkrijgen van een groter terrein. Tussen de heer Talen en de gemeente ontstond vervolgens discussie over inspanningen die nodig zijn voor de vergunningen van het nieuwe terrein.

Lees ook: