Sloop voormalige VGLO school, nu Horstheim, van start

Vorige week is de sloop gestart van het oudste gedeelte van DAC Horstheim, een voormalig schoolgebouw van de VGLO.

Met de sloop wordt het terrein tevens bouwrijp gemaakt voor nieuwbouw van een woonvoorziening van de stichting Adullam. Deze nieuwbouw vervangt de bestaande woonvoorzieningen Schoonsterheim en Lindenheim. De bewoners van die locaties zullen na het gereedkomen hierheen verhuizen.

Door vertragingen in de vergunningverlening, onder meer door bezwaarschriften uit de buurt heeft de start van de werkzaamheden zo’n anderhalf jaar vertraging opgelopen. In april 2018 was er al een kijkdag en een daaropvolgende boeldag op Horstheim met een veiling van ruim honderd kavels vanwege de aanstaande sloop.

Lees ook: Een kijkje in het oude Horstheim-VGLO schoolgebouw (video)