EHBO extra beloond bij aubade Rouveen op Koningsdag 2018

Traditiegetrouw wordt Koningsdag in de gemeente Staphorst geopend in Rouveen. Terwijl de mensen van alle kanten naar het Kerkplein in het hart van Rouveen stroomde, klonk trompetgeschal met de melodie van bekende vaderlandse liederen in de maat van de trom.

Terwijl de torenklok 9 slagen liet horen maande de voorzitter het publiek aan de westflank om wat nader te treden. Schoorvoetend schreden ze enkele stappen voorwaarts.

Het college werd bij name welkom geheten door de voorzitter van de Oranjevereniging, Gerwin Klomp. Hij ontdekte dat de heer Rossen deze keer niet aanwezig was. Ook het muziekkorps van Prinses Margriet werd welkom geheten.

Aandacht was er vervolgens voor de twee nieuw gedecoreerden uit Rouveen, Lid Gerrit Stegeman (staand tussen het publiek) en Ridder Henk Korterink (staand naast de burgemeester). Op het marktplein in Staphorst werden later de andere twee onderscheidenen uit IJhorst aangehaald.

De burgemeester legde uit wat het woord aubade betekent. Het was vroeger een ridder die zijn geliefde toezong met een mooi lied. Een aubade kan alleen ’s morgens opgevoerd worden. ’s Avonds zou het een serenade zijn . Het woord ‘aube’ betekent namelijk vroeg.

Hij nam de aubade in ontvangst namens de koning. De burgemeester constateerde dat er dit jaar veel meer publiek was dan vorig jaar. Hij deed een oproep om ook naar elkaar om te zien in moeilijke dagen. ‘Het is niet altijd feest’. Let ook op elkaar op momenten wanneer er geen feest is.

Theo Segers had zelf ook wat te vieren. Hij is vandaag 1000 dagen burgemeester van Staphorst. Hij versprak zich eerder bijna met 1000 jaar. Na een driewerf hoera, werden de coupletten 1 en 6 van het volkslied ingezet.

Voorzitter Klomp nam vervolgens het programma voor vandaag door. Het nieuwe buitenpodium werd door hem, in weerwil van adviezen om dat niet te doen, toch ‘bleèrkerre’ genoemd. De vrouw van wethouder Krale kon een lach niet onderdrukken. Ook het Oranjeconcert van mannenkoor Staphorst werd aanbevolen.

Een ‘kleine verrassing’ was er voor de EHBO. Omdat ze zich al jarenlang inzetten ook bij evenementen van de Oranjevereniging Rouveen. Broodnodig en verschillende malen ook daadwerkelijk nodig gehad. Daarom kregen ze boven de gewone bijdrage dit jaar een extra bijdrage van 500 euro.

De waardecheque werd dankbaar in ontvangst genomen door de EHBO-ers Wolter Kok en Roel Koobs. Laatstgenoemde bedankte de vereniging en gaf aan dat het geld goed gebruikt kan worden voor een speciale EHV-opleiding die een aantal mensen al gevolgd hebben. Dat is een cursus die enkele honderden euro’s kost. Sinds kort hebben ze nieuwe kleding, ook dat kost het nodige, dus het geld komt goed van pas.

Na enkele praktische instructies werd ver vergadering ontbonden en konden de kinderen een stempel halen bij de in blauwe jas gestoken bestuursleden en vrijwilligers van de Oranjevereniging. Het muziekkorps rukte onmiddellijk in om naar Staphorst te vertrekken voor de aubade aldaar.

Lees ook: