Maïsoogst van het land op rupsbanden in Rouveen

Foto: Roel Kisteman

In Rouveen is veel maïs platgewaaid door de eerste herfststorm. Deskundigen adviseren de omgewaaide  en geknikte maïs zo snel mogelijk van het land te halen. Dit om verdere vervuiling en schimmelvorming te voorkomen.

Maar daar is het land te te nat voor. Een dag eerder zat men nog uren vast in de modder. Materiaal met rupsbanden is de oplossing voor deze modderpoel. Een bak van een opraapwagen gemonteerd op een onderstel van een rupsdumper. Aan de rand van de akker kan hiermee op hoog niveau de gehakselde maïs overgeladen worden in een reguliere silagewagen.

Het is eigenlijk nog te vroeg. Twee weken eerder dan gepland. Niet alle maïsrassen hebben even veel last van de storm gehad. Het gaat vooral om late maisrassen met veel massa en een hoge kolfaanzet. Probleem is volgens Tom Niehof in de Boerderij dat een aantal telers zich te veel door de rassenlijsten laat leiden.

Lees ook: