Koninklijke onderscheiding voor scheidend directeur provincie

Foto: Provincie Overijssel

Algemeen directeur van de provincie Overijssel, Mr. Harry Timmerman MBA, is bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten speldde Timmerman de onderscheiding op.

Timmerman neemt op 1 mei officieel afscheid van de provincie Overijssel. Hij was sinds januari 2001 algemeen directeur van de organisatie. “Harry Timmerman heeft met zijn bezielende en dienende leiderschap en met niet aflatende grote inzet de belangen van de provincie Overijssel en de publieke zaak gediend”. Bij het afscheid van Timmerman ging Commissaris van de Koning Ank Bijleveld in op de onderlinge samenwerking, de inhoudelijke, financiële en juridische scherpte die Timmerman aanbracht in de besluitvorming van Gedeputeerde Staten en zijn betrokkenheid met het personeel van de organisatie. “Overijssel ging jou aan het hart”.

 

Harry Timmerman

Investor in People
Onder zijn leiding ontwikkelde de provincie Overijssel zich tot een flexibele, efficiënte en resultaatsgerichte overheidsorganisatie. Alle niet-kerntaken van de provincie werden uitbesteed en de organisatie voert al sinds jaar en dag het keurmerk Investor in People vanwege het vooruitstrevende personeelsbeleid. Timmerman stond samen met de directies van Zwolle en Kampen aan de basis van het Shared Service Center van deze drie organisaties. Hij renoveerde het 45 jaar oude provinciehuis tot één van de modernste en flexibelste overheidsgebouwen van Nederland, dat tot op de dag van vandaag veel belangstelling uit binnen- en buitenland trekt.

Landelijk actief
Ook landelijk was Timmerman zeer actief, onder andere vijf keer als onderhandelaar van werkgeverszijde voor de provinciale CAO, maar ook binnen de provinciekoepel Interprovinciaal Overleg (IPO). Hij was voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en speelde een belangrijke rol bij zowel de strategische heroriëntatie van het IPO als bij de toekomstvisie van de gezamenlijke provincies. In 2009 werd hij genomineerd als Overheidsmanager van het Jaar en in 2011 riep Public Mission hem uit tot Best Presterende Ambtenaar in de zogenaamde extra categorie.

Timmerman verbindt zich als associé aan het adviesbureau Lysias, en zal zich de komende jaren richten op nieuwe uitdagingen in het (semi-) pubieke domein.

Lees ook:

Dossier: Onderscheidingen