Anoniem wapens inleveren de gemeenten van IJsselland

Foto: Politie

De politie IJsselland organiseert in de week van 9 tot en met 13 maart in de elf gemeenten een wapen inleveractie. Tijdens die week kunnen mensen hun messen anoniem inleveren op een politiebureau. Vuurwapens worden thuis opgehaald door een agent in burger.

“We zien ook in het district IJsselland dat vuur- en steekwapens worden gebruikt op straat. Dat willen wij niet. We willen een veilig en leefbaar district en wapens horen daar niet bij!”, aldus districtschef Ramon Arnhem. “Op meerdere plekken in het land spreken burgemeesters en politiechefs hun zorgen uit over de toename van het gebruik van steek- en vuurwapens. In Zwolle en op andere plekken in ons district zijn er incidenten geweest waarbij vuur- en steekwapens zijn gebruikt op straat. Dat heeft waarschijnlijk ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daar kunnen we samen iets aan doen. Lever je wapens in! Met deze actie hopen wij het aantal steek- en schietincidenten terug te dringen”, zegt Arnhem.

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart 2020 kun je alle soorten steekwapens inleveren zonder vervolging voor illegaal wapenbezit. Alle wapens (denk ook aan boksringen, slag- en stootwapens), behalve vuurwapens kunnen anoniem worden ingeleverd op zeven bureaus in het district IJsselland. Mocht je messen inleveren bij één van onderstaande bureaus, dan bij voorkeur verpakt. In de bureaus van de volgende plaatsen staan wapenkluizen waar je anoniem je wapen kan deponeren: Deventer (Storminkstraat 2), Hardenberg (Europaweg 39), Ommen (Schurinkstraat 44), Kampen (Stationsplein 6), Raalte (Mettingenlaan 80), Steenwijk (Vendelweg 2) en Zwolle (Koggelaan 8).

Voor vuurwapens geldt een andere werkwijze. Als mensen een vuurwapen willen inleveren dan moeten ze een afspraak maken. Ze nemen tijdens kantooruren contact op met 0900-8844 en vragen vervolgens aan de telefonist om doorverbonden te worden met het coördinatiepunt van de districtsrecherche. Dan wordt er een afspraak gemaakt zodat een agent in burger bij hen kan langskomen om het vuurwapen op te halen. De agent in burger komt uiteraard in een onherkenbaar voertuig. Vuurwapens inleveren gebeurt niet anoniem. We noteren bij het ophalen van het vuurwapen de naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens). De eigenaar wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit, tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan volgt er dus geen boete of straf.

Waarom kunnen vuurwapens niet anoniem ingeleverd worden?

Vuurwapens kunnen worden onderzocht en zijn te herleiden naar het gebruik bij eventuele misdrijven. Als daar sprake van is dan willen en mogen wij dat niet negeren. Dat zijn wij namelijk aan de eventuele slachtoffers en nabestaanden verplicht. Als politie IJsselland hopen wij van harte dat zoveel mogelijk inwoners van ons gebied gebruik maken van deze unieke kans om anoniem en ongestraft wapens in te leveren.

Lees ook: Wapens aangetroffen in woning overleden persoon in Staphorst