Regen helpt grondwaterstanden nog erg weinig hogerop

Foto: WDO Delta

De regen van de afgelopen week heeft nauwelijks geleid tot herstel van de grondwaterstanden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel is wel voldoende.

De grondwaterstanden op de hoge zandgronden (Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau) zijn erg laag, vergelijkbaar met tot zelfs iets lager dan de grondwaterstanden van vorig jaar rond deze tijd. De natuur heeft het daar erg zwaar. Het waterschap kan daar geen water aanvoeren. Het herstel van de grondwaterstanden in deze gebieden is sterk afhankelijk van regenwater. Ook in de rest van het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn de grondwaterstanden relatief laag, maar wel hoger dan begin augustus 2018.

Momenteel benut WDODelta gemiddeld 80 procent van de aanvoercapaciteit van water. Het waterschap blijft de waterstanden aan de bovenkant van de zogeheten bandbreedte instellen. Het extra maaien van watergangen waar een knelpunt van wateraanvoer was of werd verwacht heeft geholpen. Hierdoor kan het water goed worden verspreid in het eigen werkgebied en worden doorgevoerd naar omliggende waterschappen.

In het Westerhuizingerveld blijft de onttrekkingsstop voor oppervlaktewater nog van kracht. Wel herstellen de waterstanden zich hier langzaam. Deze onttrekkingsstop houdt in dat het waterschap de beregenaars heeft verzocht om geen oppervlaktewater meer te onttrekken. Hier wordt goed gehoor aan gegeven. Daarom hoeft er geen verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater te worden ingesteld.

De waterkwaliteit is normaal voor de tijd van het jaar. Er zijn geen waarschuwingen of verboden van kracht voor de officiële zwemwateren. De komende week wordt er licht wisselvallig weer verwacht met geregeld zon, maar soms ook een bui. De week erna eveneens wisselvallig weer met temperaturen beneden het langjarig gemiddelde. Langdurige zomerse temperaturen worden de komende twee weken niet verwacht.

Lees ook: Proef met aangepast waterpeil op boezem wordt voortgezet

Cookieinstellingen