Proef met aangepast waterpeil op boezem wordt voortgezet

Foto: WDO Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet in verband met de huidige droogte de proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel door tot uiterlijk oktober. Volgens afspraak was deze proef per 1 juli 2019 gestopt.

Vanwege het huidige neerslagtekort, actuele lage grondwaterstanden en de positieve reacties vanuit het gebied op de proef, heeft WDODelta besloten de proef per direct voort te zetten tot uiterlijk 1 oktober 2019. Als het te droog is, laat WDODelta extra water in uit het Vollenhovermeer. Doel van deze maatregel is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Meer water in het gebied

De aanpassing van het zomerpeil op de boezem van Noordwest-Overijssel houdt in dat dit jaar van april tot uiterlijk 1 oktober 2019 meer water het gebied wordt ingelaten. In plaats van bij -0.83m NAP gebeurt dit nu bij -0.76m NAP. Afhankelijk van de waterbehoefte in september kan het waterschap besluiten eerder te stoppen met de proef. Het waterpeil op de boezem blijft binnen de vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en minimumpeil verandert niet.

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is op dit moment 136 mm. Dit is gunstiger dan vorig jaar (186 mm). In het overgrote deel van het werkgebied van WDODelta bevinden de grondwaterstanden zich aan de onderkant van de zogeheten bandbreedte. Vooral op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau zijn de grondwaterstanden erg laag voor de tijd van het jaar.

Afgelopen week waren er plaatselijk hoosbuien, maar gemiddeld viel er slechts ongeveer 5 à 10 millimeter neerslag. Vorige week deden het waterschap een oproep aan beregenaars, die water halen uit de sloot, om zich te melden. Ze zien dat beregenaars hier gehoor aan geven. Bijvoorbeeld in het gebied Westhuizingerveld is aanvoer van water mogelijk, maar niet onbeperkt.

Een voorwaarde om te beregenen is dat er nog water stroomt over de laatste stuw. Het beregenen kan niet door alle beregenaars tegelijk worden gedaan en daarom is het van belang dat het moment van beregenen met het waterschap wordt afgestemd. Zolang er voldoende water is, hoeven zij geen beregeningsverbod uit oppervlaktewater in te stellen.

Lees ook: Bodemdaling in kaart gebracht bij elf boeren in Rouveen