Klaas Huls krijgt zorgaward als voorzitter cliëntenraden

Foto: Harm Brand

Afgelopen maandagavond hield het CDA een thema-avond over de Zorg. Op deze drukbezochte avond, werden ook zorgvrijwilligers in het zonnetje gezet. Het CDA deelde zorgawards uit aan één mantelzorger of vrijwilliger per deelnemende gemeente.

De zorgaward ging namens gemeente Staphorst naar Klaas Huls. Hij zet zich als vrijwilliger in voor De Berghorst. Hij benadrukte in een korte reactie bij de uitreiking het niet alleen te kunnen. Onder verwijzing naar de C in CDA: “We hebben allemaal de kracht van Boven nodig…, en de genegenheid”.

Klaas Huls is sinds 8 maart 2010 vrijwilliger bij De Berghorst. Hij is voorzitter van de cliëntenraad. Hij is in deze raad gekomen omdat zijn schoonmoeder in De Berghorst heeft gewoond (zij is helaas overleden in januari 2015).

De heer Huls zet zich al jaren in voor de belangen van cliënten uit De Berghorst. De cliëntenraad is binnen zorgspectrum Het Zand een belangrijk adviesorgaan. Ze legt haar oor te luister bij cliënten en laat hun stem horen in diverse overlegvormen.

Tevens organiseert zij koffieochtenden waarop met bewoners wordt gesproken over thema’s en al wat de bewoners bezig houdt.  De Lokale Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn.

Tijdens de laatste koffieochtend heeft de cliëntenraad stil gestaan bij het thema “baas zijn in eigen huis”. Hoe kan een cliënt regie blijven voeren in zijn eigen appartement. De bevindingen van deze ochtenden wordt met de locatiemanager besproken.

Op De Berghorst zijn de afgelopen jaren een aantal verbouwingen geweest. In deze trajecten komt de kennis en ervaring van Huls als architect goed van pas. Altijd bereid om mee te denken en komt met  verrassende inzichten. Er wordt dankbaar van zijn vakkennis gebruik gemaakt.

Naast voorzitter van de Lokale cliëntenraad in Staphorst is de heer Huls ook voorzitter van de Centrale cliëntenraad van Zorgspectrum Het Zand. Zij behartigt de belangen van cliënten op instellingsniveau en spreken vanuit die positie periodiek met de Raad van Bestuur.

Op locatie De Hulstkampen in Nieuwleusen was tijdelijk geen voorzitter en ook dit heeft de heer Huls het afgelopen jaar op zich genomen. Klaas Huls hecht er waarde aan dat er op elke locatie een cliëntenraad is.

De Berghorst en haar cliënten zijn blij dat hun stem door de cliëntenraad zo goed wordt vertegenwoordigd:  ‘Hij komt rustig en zacht over maar is, als het om cliëntenbelangen gaat, vol passie en gedreven. Hij verdiept zich in zaken en komt goed voorbereid naar vergaderingen.

Met de uitreiking van de awards, benadrukte het CDA hoe belangrijk deze mensen zijn voor de  samenleving: “Vrijwilligers zijn altijd bezig om voor anderen te zorgen, daarom was het goed dat de aandacht nu eens naar hen zelf uitging. Als waardering voor hun inzet”.

Lees ook: