`Grond(zaken) als bodem onder het toekomstige bedrijf`

Foto: Harm Brand

De vereniging `Landmans Welvaart` vergadert maandagavond 16 november 2015 om 20.00 uur in de Willem de Zwijgerschool, Bergerslag 22 te Staphorst.

Er is een spreker van Countus uitgenodigd om te spreken over grondzaken als bodem onder het toekomstige boerenbedrijf. Iedereen is hartelijk welkom: Neem gerust uw buurman, agrariër of andere bekende mee, er is genoeg koffie, aldus de organisatie.

Agenda van de vergadering:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Presentatie door ing. Lambert Schuldink, consulent/projectmanager bij Countus:

    Grond(zaken) als bodem onder het toekomstige bedrijf

  5. Wat er verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Lees ook:

Cookieinstellingen