Bekijk voorontwerp van fietspad Kanlaan/Evenboersweg

Visualisatie toekomstig fietspad Kanlaan
Foto: Gemeente Staphorst

Veel bewoners van Punthorst en andere belangstellenden hebben op woensdagavond 14 oktober van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de tekeningen te bekijken, uitleg te vragen en op het plan te reageren.

De aanleg van een vrijliggend fietspad in Punthorst is daarmee weer een stap dichterbij. Het voorontwerp ligt nu ter inzage. Het betreft het traject Mr. J.B. Kanlaan vanaf de Leidijk tot de gemeentegrens met Dalfsen op de Evenboersweg.

De gemeente Staphorst hoopt na de zomervakantie van 2016 met de aanleg van het fietspad van start te kunnen gaan. Daarvoor wordt eerst het bestemmingsplan gewijzigd, de benodigde gronden aangekocht en een aanbestedingsprocedure doorlopen.

In de gemeentelijke fietspadennotitie heeft de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Mr. J.B. Kanlaan en de Evenboersweg de hoogste prioriteit. Het betreft het traject Mr. J.B. Kanlaan vanaf de Leidijk tot de gemeentegrens met Dalfsen op de Evenboersweg.

Op het kaartje staat het projectgebied weergegeven.20151015 PlattegrondkaartPunthorst Het voorontwerp is vervat in de volgende vier bestanden:

Het voorontwerp laat zien op welke wijze de gemeente het fietspad denkt te kunnen realiseren. Het is onder andere gebaseerd op afspraken met het waterschap Groot Salland, die de aanwezige watergang in beheer en onderhoud heeft en garant wil staan voor de waterhuishouding in het gebied. Samen is gekeken naar een goede inpassing van het fietspad.

Herinrichting
In het ontwerp is ook te zien dat de bestaande bomen in de berm aan de oostkant van de Mr. J.B. Kanlaan worden gekapt. Hiervoor komt nieuwe beplanting tussen het fietspad en de watergang. Verder wordt het gebied voor de Mr. Maarten Lutherschool gedeeltelijk op een andere wijze opnieuw ingericht en wordt de kruising mr. J.B. Kanlaan – Leidijk – Oosterparallelweg (waar het fietspad eindigt), anders vorm gegeven.

Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt contact opnemen met de gemeentelijke projectleider de heer R. Voerman van de afdeling Ontwikkeling & Beheer bereikbaar op telefoonnummer (0522) 46 75 41.

Lees ook:

Dossier:
Cookieinstellingen