Unieke verkeersborden in Punthorst om snelheid te matigen

Foto: Gemeente Staphorst

Wethouder Herriët Brinkman onthulde vandaag bij de Dr. M. Lutherschool in Punthorst een uniek verkeersbord. Zij werd daarbij geholpen leerlingen Dinand van Leusen en Danyl Seinen, die het bord samen ontwierpen.

De provincie Overijssel heeft geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een quickscan Verkeersveiligheid. Met deze gelden heeft de gemeente een quickscan Verkeersveiligheid laten uitvoeren voor de Mr. J.B. Kanlaan, gericht op positieve gedragsbeïnvloeding. Er werd onder andere gekeken op welke wijze  weggebruikers meer bewust gemaakt konden worden van de snelheid zodat er een veiligere verkeerssituatie op de Mr JB Kanlaan/Evenboersweg/Schapendijk ontstaat.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan is in overleg met de school, de verkeersouder, een ouder en een inwoner uit Punthorst nagedacht over niet-infrastructurele maatregelen; maatregelen die snel en eenvoudig gerealiseerd konden worden, zonder ingrijpende werkzaamheden aan de weg te hoeven doen. De school heeft leerlingen borden laten ontwerpen om gebruikers van de weg te wijzen op hun snelheid. De tekening van Dinand en Danyl is uitgekozen en verwerkt in een campagne-verkeersbord.

Met het plaatsen van de borden wil de gemeente de gebruikers van de weg bewust maken van hun snelheid en daarmee de verkeerveiligheid op Mr. J.B. Kanlaan en Schapendijk vergroten. Daarnaast is besloten tot het plaatsen van een snelheidsdisplay en spandoeken. Leerlingen worden door de school actief gevraagd gele hesjes te dagen in het verkeer. De school maakt ook gebruik van verkeersbrigadiers.

Lees ook: Fietspad Punthorst officieel geopend bij Lutherschool

Cookieinstellingen