Jubileumbijeenkomst Landmans Welvaart drukbezocht

Lang heeft de Christelijke Agrarische vereniging voor Staphorst en omstreken er naar uitgekeken, de viering van het honderdjarige jubileum. Eindelijk was het vorige week vrijdag 2 september 2022 dan zover, een tweedaags evenement met congres met boekpresentatie (op te halen door de intekenaars bij de voorzitter) en beurs met ruim veertig standhouders.

De organisatie had tweehonderd stoelen klaargezet in de gloednieuwe hal van vastgoedbedrijf Stamco. Tegen half drie had zich een rij gevormd voor de koffie en een Staphorster rolletje. Nadat de nog resterende honderd stoelen bijgezet waren, werden achterin nog enkele tientallen staanplaatsen ingenomen. Een tegeltableau sierde het spreekgestoelte.

Alle vergaderingen van Landmans Welvaart worden begonnen met gebed, zo ook deze. Daarna heette voorzitter Klaas Slager iedereen van harte welkom. In het bijzonder van Commissaris van de Koning Andries Heidema, Meester Hille uit Opheusden met echtgenote en  erevoorzitter burgemeester Jan ten Kate. Velen werden bedankt.

Onder de aanwezigen waren verder Tweede Kamerlid Roelof Bisschop, alle drie de wethouders en diverse raadsleden van de christelijke partijen. Voormalig burgemeester Theo Segers en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher hadden zich afgemeld wegens andere verplichtingen. Dat gold ook voor het jongste lid van 24 jaar oud.

Meester Hille werd ongeveer 4,5 jaar geleden benaderd met de vraag of hij een jubileumboek wilde schrijven over de vereniging. Na ampel beraad nam hij die taak op zich. Complicerend daarbij was dat het archief van voor en in de oorlog is op 13 april 1945 verloren gegaan bij een woningbrand bij toenmalig secretaris vlak voor de bevrijding van Staphorst.

Het oudste lid is de 92-jarige Jan Bouwman, die vele foto’s maakte tijdens excursies. Hij voelde zich niet in staat aanwezig te zijn en te spreken. Het daarna oudste lid Cornelis Bloemhof met 87 levensjaren sprak daarom de vergadering toe. De bijeenkomst werd afgesloten door erelid Joop Alssema (voormalig burgemeester) met een slotwoord en dankgebed.

Met het doorknippen van een lang groen lint werd de beurs geopend. De aanwezige standhouders namen hun plekken in en leden en belangstellenden zwermden uit over de twee aaneengeschakelde hallen. Een verslagje met beelden van de beurs op zaterdag met veiling en prijsuitreiking van de kleurwedstrijd volgt.

De vereniging begon met cursussen over ontginning, verkaveling en nieuwe landbouwmethoden. Zo traden de eerste leden van ‘Landmans Welvaart’ naar buiten. Langzaam maar zeker zagen de leden hun idealen werkelijkheid worden. Machinale bemaling maakten in grote delen van het Staphorster buitengebied de uitoefening van landbouw mogelijk.

Ook kwam in de jaren dertig en veertig een herverkaveling van de Staphorster landbouwgronden tot stand. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde de landbouw sterk. ‘Landmans Welvaart’ paste de taakstelling daarop aan. Zo verdwenen de landbouwcursussen uit het programma en kwam steun aan het landbouwonderwijs er voor in de plaats.

Landbouwmechanisatie, automatisering, schaalvergroting en de steeds strenger wordende wet- en regelgeving zorgden voor een geheel andere bedrijfsvoering. Het percentage van de beroepsbevolking van Staphorst dat werkzaam was in de landbouw, liep terug van 85% in 1920 tot ongeveer 15% in 2020.

Waar zusterverenigingen ophielden te bestaan wist ‘Landmans Welvaart’ door in te spelen op de wisselende omstandigheden en zich aan te passen haar bestaan voort te zetten. Zo bracht ze tijdig het gezelligheidsaspect in op de vergaderingen en schakelde ze op het juiste moment over van inleidingen door eigen leden op lezingen door externe deskundigen.

Anno 2021 is ‘Landmans Welvaart’ Staphorst nog steeds wat ze altijd is geweest: een vrije, bij geen enkele organisatie aangesloten, apolitieke vereniging van landbouwers op christelijke grondslag. Eigenlijk is het een onderwijsinstelling. Voorzitter Klaas Slager werd verrast door de benoeming tot erelid, bezegeld met een oorkonde.

Lees ook: Voordelig intekenen op gedenkboek Landmans Welvaart

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen