Coalitieakkoord SGP, CU en CDA `Bouwen en verbinden`

Foto: Gemeente Staphorst

Op donderdag 19 mei 2022 presenteerden SGP, CU en CDA het coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 met als thema ‘Bouwen en verbinden’. Tijdens de raadsvergadering werden de wethouders geïnstalleerd. Lucas Mulder (SGP) en Alwin Mussche (CU) opnieuw en voltijds. Herriët Brinkman (CDA) als nieuwe derde wethouder voor 80 procent.

De afgelopen maand ging formateur Gerald de Haan in gesprek met de partijen of ze elkaar konden vinden bij de vorming van een coalitieakkoord en een college. De Haan: “Dit is gelukt. Men wist elkaar op de verschillende thema’s goed te vinden. De gesprekken verliepen prettig. Het past bij de ambities en de grote opgaven van de gemeente om weer te werken met een derde wethouder.”. Tijdens de raadsvergadering werd de formateur hartelijk bedankt voor zijn begeleiding.

Roelof Slager, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij: “Samen met inwoners, ondernemers en andere partners willen we verder bouwen aan onze gemeente. Wat ons verbindt is uniek. Een samensmelting van historie, gemeenschapszin, oog voor elkaar en onze (ondernemers)mentaliteit. Dit zijn belangrijke waarden die wij koesteren. Door in het akkoord op hoofdlijnen te beschrijven wat we willen bereiken, laten we ruimte voor partners, inwoners, ondernemers, maar natuurlijk ook voor de raad om mee te denken en hierop in te spelen. Daarnaast maakt het de gemeente flexibeler om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom het akkoord is een mooie start voor het nieuwe college om mee aan de slag te gaan.” De komende tijd werkt het college het akkoord verder uit tot een collegeprogramma.

De thema’s wonen, landbouw en financiën blijven onder andere bij wethouder Lucas Mulder. In het coalitieakkoord staat dat men de woningbouw -daar waar het kan- wil versnellen. De agrarische sector wil ondersteunen en versterken en dat voor het uitvoeren van de ambities en opgaven een sluitende begroting leidend blijft. Naast de uitvoering van het sociaal beleidsplan waarin staat beschreven dat in Staphorst alle kinderen gezond, veilig en kansrijk moeten kunnen opgroeien en dat iedereen in de gemeente mee moet kunnen doen, heeft wethouder Alwin Mussche onder andere ook energie en klimaat in portefeuille. Staphorst werkt aan het zijn van een klimaatneutrale gemeente in 2050. Het akkoord geeft aan dat de gemeente vindt met zes windmolens hieraan een passende bijdrage te leveren. Initiatieven voor groen gas of andere hernieuwbare gassen als biogas en waterstof worden omarmd.

Wethouder Herriët Brinkman gaat aan de slag met onder andere Verkeer en vervoer. De ambitie is om een infrastructuur te creëren die bij de ontwikkelingen van Staphorst past. Zo staat in het coalitieakkoord dat er een eenduidig en breed gesteund plan voor het (deels) verplaatsen van de toe- en afritten van de A28 moet komen, een treinhalte en een uitwerking van het fietspadenplan. Daarnaast vallen onder andere ook sport, recreatie en toerisme en onderwijs onder haar aandachtsgebied. Voor onderwijs geldt dat in iedere kern basisonderwijs belangrijk is en dat de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven belangrijk is voor het
ondersteunen van leerlingen en werkgevers. Roelof Slager: “Je merkt dat de wethouders er zin in hebben en met veel enthousiasme aan de slag gaan. Met elkaar en in vertrouwen zetten we de schouders eronder.”

Lees ook: Nieuwe coalitie van SGP-CU-CDA met drie wethouders

Cookieinstellingen