Nieuwe aansluiting A28 Staphorst kost 25 miljoen euro

Foto: Eelco Kuiken

Een nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van de Gorterlaan kost 25 miljoen euro. Gisteravond presenteerde verkeersbureau Goudappel Coffeng in de patio van het gemeentehuis de beste variant.

Twee bureaus, een projectgroep van de gemeente en een klankbordgroep komen met een ontwerp bij de Gorterlaan op de proppen.

De coalitie van SGP, ChristenUnie en CDA zette het na de verkiezingen in het coalitieprogramma: een nieuwe aansluiting op de A28 is nodig om het dorp qua verkeer te ontlasten, de verkeersveiligheid te verbeteren en dus de leefbaarheid een impuls te geven. Het verhuizen van de aansluiting is volgens de coalitie nodig om de gemeenschap ook in de toekomst – gekeken wordt naar 2030 – leefbaar te houden. Het is nu veel te druk op de lokale wegen.

Over een nieuwe aansluiting wordt al vijftien jaar gesproken. In 2009 ging het plan de ijskast in. Staphorst was toen bereid 9 miljoen euro uit te trekken, ook andere partijen, zoals Rijkswaterstaat en de provincie zouden moeten bijdragen. Het lukte allemaal niet. Te duur en te weinig draagvlak in de gemeenteraad.

Bureaus Goudappel Coffeng en Tauw gingen de afgelopen maanden samen met een werkgroep van de gemeente en een uitgebreide klankbordgroep, bestaande uit allerlei maatschappelijke organisaties, aan de slag. Dinsdagavond kwam de ultieme variant uit de hoge hoed.

Een aansluiting ter hoogte van de Gorterlaan, met een nieuw viaduct voor het autoverkeer over de A28 en rotondes aan de Rouveense en Staphorster kant, blijkt de beste variant. Het viaduct ten noorden van de nieuwe aansluiting is bestemd voor fietsers. De Gorterlaan richting Rouveen blijft een 60 kilometerweg, de routes voor het landbouwverkeer blijven behouden én Rouveen en Staphorst krijgen veel minder verkeer te verduren. Kosten van deze hele operatie: rond de 25 miljoen euro.

Dat is nog niet alles. Omdat de onderzoekers verwachten dat veel Staphorster die in Noord wonen via binnenwegen richting Meppel rijden en omgekeerd, dient er ook een parallelweg te komen vanaf de Van der Walstraat tot de Viaductweg, achter de geluidsschermen van de A28 langs. Zo ontstaat een goede route naar Meppel. Rijkswaterstaat vindt dit prima, mits Staphorst het onderhoud van deze nieuwe weg en de geluidsschermen voor haar rekening neemt.

De investering voor deze nieuwe weg komt bovenop de 25 miljoen euro die voor de zuidelijke aansluiting nodig is.

Als de gemeenteraad uiteindelijk met dit plan akkoord gaat, begint het grote lobbyen om aan geld te komen. Daar startte de gemeente al voorzichtig mee. Vooral de provincie en Rijkswaterstaat moeten over de brug komen, net als Europa.

Lees ook:

Cookieinstellingen