`Bewoners hebben geen inspraak gehad rond windmolens`

Voor de camera van RTV Oost vertelde Overijssels Statenlid Harrie Broekhuijs (SP) het volgende: “De molens zijn hoger dan dat ze vroeger waren, dus de overlast is groter”.

“Er is onvoldoende gekeken naar de omgeving. Hoeveel woningen hebben er last van. Wat zit er nog meer in het gebied, zoals de militaire munitieopslagplaats. Wat zijn de plannen die we al goedgekeurd hebben, zoals nieuwe woningbouw? Hoe gaan we om met de inspraak van burgers?

Draagvlak was één van de voorwaarden waaraan voldaan moest worden. Dat zijn allemaal dingen waar onvoldoende aandacht voor is geweest. Waardoor het slordig is uitgevoerd, en bewoners in geen enkel opzicht het gevoel hebben dat ze inspraak hebben gehad. Ik durf ook feitelijk te zeggen; ze hébben geen inspraak gehad”.

Bij het filmpje staat de omschrijving: “De gemeente Staphorst heeft fouten gemaakt in de procedure rond windmolenpark de Lommert. Dat stelt de SP Overijssel. De partij vindt de fouten zo ernstig dat de provincie zo snel mogelijk moet ingrijpen”. Zie: SP Overijssel: ‘Staphorst houdt bewust informatie achter voor omwonenden windmolenpark’.

Lees ook: