Opschorting woningsplitsing `paniekvoetbal en angstzaaierij`

Een hier op de foto nog te splitsen boerderij in Rouveen
Foto: Google Streetview

De gemeente Staphorst doet momenteel onderzoek naar de manier waarop het geurbeleid wordt getoetst bij ruimtelijke ontwikkelingen. Lopende aanvragen, zoals verzoeken tot splitsing van woningen, worden daardoor vertraagd.

Oud-raadslid Henk Koobs vindt de opschorting van woningsplitsingen ‘onbegrijpelijk, paniekvoetbal. (..) Dit is toch gewoon angstzaaierij`. Om één individueel geval de hele boel op slot gooien. `Ik had dat van de gemeente Staphorst niet verwacht`. Hoeveel woningen zijn er niet gesplitst, sinds de vaststelling van het splitsingsbeleid voor boerderijen?

Op 1 december was het een onderwerp in het radioprogramma ‘Politiek van opzied’. Daarin bespreken Jippe Hoekstra, Henk Koobs en Klaasje Huisman de lokale politiek en andere actuele zaken van de zijlijn. Onderstaand de twee gedeelten van de uitzending wat daarover ging. Kort (1:34 min) over het Geurbeleid. Vervolgens in een notedop de hele casus Gemeenteweg 236.

Inzake Gemeenteweg 236 gaf Henk Koobs aan dat er zijns inziens maar twee raadsleden zijn die weten hoe het allemaal precies zit daar. De ene is een oud-wethouder (en huidig raadslid Jan Talen, red.). Als je het hem vraagt `krijg je waarschijnlijk een warrig verhaal`. Onduidelijk is het stemgedrag van zijn `Liberaal Netwerk`. De andere is Lucas Mulder (SGP); zie verklaring op de website.

De gemeente Staphorst heeft inmiddels al contact gehad met een aantal indieners van aanvragen die vertraagd gaan worden. Binnen twee weken wordt met alle indieners van aanvragen, die mogelijk te maken krijgen met vertraging door dit onderzoek, contact opgenomen. Inwoners mogen uiteraard ook zelf contact opnemen met de gemeente.

Lees ook: