Karin Paans-Hartog uit Rouveen koninklijk onderscheiden

Foto: Karin Grooten

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft mevrouw K.L. Paans-Hartog uit Rouveen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen behorende bij de onderscheiding werden op zondag 10 oktober 2021 door burgemeester J. ten Kate in Heino uitgereikt.

Karin Paans zet zich al meer dan 25 jaar in voor de Reddingshondenwerkgroep Overijssel. Zij was in 1995 een van de oprichters van de Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel (RWO). De missie van deze stichting is het opsporen van vermiste personen via deskundige reddingshondenteams. In de afgelopen 26 jaar is mevrouw Paans in meerdere disciplines zeer actief geweest binnen de RWO.

Vanaf de start maakte ze deel uit van het dagelijks bestuur. Daarnaast is ze een van de drie instructeurs/coaches die belast zijn met de opleiding van de teams (geleider en hond). Ook treedt ze op als coördinator bij daadwerkelijke inzetten. Deze vinden plaats in Nederland en de grensstreken van de buurlanden. Vanaf de oprichting is ze ook zelf als hondengeleider met haar eigen honden actief inzetbaar.

Om ook anderen voor (financiële) ondersteuning van de stichting warm te maken geeft ze lezingen en werkt ze mee aan demonstraties. Naast het werk voor de RWO heeft Karin Paans twaalf jaar zitting gehad in het bestuur van de Kynologenclub KC Hoogeveen en was ze daar actief met het organiseren van wedstrijden en andere evenementen.

Tenslotte was ze van 1991 tot 1997 bestuurslid van de Volleybalvereniging Flash in Nieuwleusen, waar ze de commissie wedstrijdzaken aanstuurde. De uitreiking vond plaats tijdens de uitgestelde viering van het 25-jarig bestaan van de Reddingshondenwerkgroep op zondag 10 oktober 2021. Deze werd gehouden op locatie ‘Landtgoed’ aan de Berkendijk 10 te Heino.

Lees ook: Gerrit Reinink uit Staphorst koninklijk onderscheiden

Dossier: Onderscheidingen