Gerrit Reinink uit Staphorst koninklijk onderscheiden

Foto: Henk van Hien

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft de heer Gerrit Reinink uit Staphorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen behorende bij de onderscheiding zijn op zaterdag 25 september door burgemeester Jan ten Kate in Meppel uitgereikt.

De 83-jarige Gerrit Reinink is geboren in Meppel, maar woont al jarenlang in de gemeente Staphorst op de grens met Meppel. Hij heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor de Badmintonclub Meppeler Meppers en de Stichting Oud Meppel.

Al vanaf de start van de Badmintonclub Meppeler Meppers (BCMM) in 1970 is de heer Reinink bij deze sportclub betrokken. In de afgelopen 50 jaar heeft hij er een diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten verricht. Zo was hij actief als verslaggever van sportwedstrijden, bestuurslid, redacteur/vormgever van het clubblad, lid van de recreantencommissie en organisator van Badminton voor 50+. Drie van deze functies vervulde hij 25 jaar, één zelfs 30 jaar en één 10 jaar.

Reinink heeft zich daarnaast in de afgelopen 20 jaar als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt voor de Stichting Oud Meppel. Ook bij deze stichting heeft hij diverse functies gehad, die hij elk circa 14 jaar vervulde. Hij was bestuurslid, betrokken bij het opzetten van tentoonstellingen, gastheer in het Historisch Centrum en eindredacteur/vormgever van het kwartaalblad. In 2019/2020 heeft de heer Reinink om gezondheidsredenen zijn vrijwilligersactiviteiten beëindigd.

Lees ook: De heer Wolter Kok uit Rouveen koninklijk onderscheiden

Dossier: Onderscheidingen