Dorpsraad Punthorst zoekt nieuwe mensen en inbreng

Foto: Dorpsraad Punthorst (montage)

Op 15 maart 2021 had de Dorpsraad Punthorst de  tweede jaarlijkse openbare jaarvergadering willen houden. Helaas gaat deze (evenals de eerste) niet door in verband met de huidige corona-maatregelen. In plaats daarvan zal alleen het bestuur in klein comité vergaderen.

Ideeën en vragen kunnen gemaild worden naar [email protected] of doorgegeven worden via het contactformulier op de site. Liever schriftelijk op papier, stuur dan een brief naar: Secretariaat Dorpsraad Punthorst, p/a Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT Punthorst.

Het bestuur van Dorpsraad Punthorst had zich deze avond (op de derde maandag van maart) graag voor willen stellen aan de inwoners van Punthorst. De Dorpsraad is een platform dat de leefbaarheid en eigen identiteit van Punthorst wil bewaken en bevorderen, maar dit kan niet zonder de inbreng van alle inwoners uit het postcodegebied 7715 (Punthorst). Graag willen we als Dorpsraad aan de slag met thema’s en acties die door de inwoners aangedragen worden, dit ook om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

De raad roept de inwoners daarom op met hen mee te denken hoe samen Punthorst en omgeving nu en in de toekomst leefbaar te houden. “Waar moeten we meer aandacht aan besteden; u kunt hierbij denken aan thema’s als: Bereikbaarheid en verkeer, Veiligheid, Natuur, Openbare ruimte en noodzakelijke voorzieningen, wonen en werken in Punthorst, etc. Ook zijn we op zoek naar personen die open staan voor een functie binnen Dorpsraad Punthorst”.

Lees ook: Eerste jaarvergadering van Dorpsraad Punthorst afgelast