Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen

Foto: Jauke Boerdam / RTV Oost

De gemeente Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen. Toezichthouders van de gemeente zullen regelmatig in het buitengebied te vinden zijn om te voorkomen dat er illegale slootdempingen plaatsvinden. De gemeente Staphorst slaat hierin de handen ineen met de Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

De afgelopen jaren is er meerdere malen geconstateerd dat sloten in de gemeente Staphorst gedempt zijn zonder dat hier een vergunning voor is verleend. Ook zijn er bermen toegeëigend. Dit is volgens de wet- en regelgeving niet toegestaan en om meerdere redenen niet wenselijk. De sloten spelen een rol in het waterbeheer en zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Ze vormen een waterberging en zorgen er bij hevige regenval voor dat water afgevoerd kan worden. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. Daarnaast is een goede doorstroming belangrijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Wethouder Alwin Mussche: “Het illegaal dempen van sloten is voor onze organisaties al geruime tijd onderwerp van gesprek. Samen met de provincie, het waterschap, Landschap Overijssel en met agrarische organisaties zijn we hierover in gesprek gegaan. Er ligt een inventarisatie van de gedempte sloten en een plan van aanpak. We gaan streng handhaven en gaan ook onderzoeken hoe we met de reeds gedempte sloten en toegeëigende gronden omgaan. Wat we met zekerheid willen zeggen, is dat we zeer alert zullen zijn op nieuwe dempingen.”.

Begin juli 2020 berichtte RTV Oost ook al over deze kwestie: Natuurliefhebber Rinus Goutbeek heeft de gemeente twee jaar geleden al op ambtelijk niveau gevraagd om in te grijpen: “Ze hadden toen een plan opgesteld. Dat werd in de la gelegd, omdat er te weinig geld was om te handhaven. Er moest volgens de gemeente bezuinigd worden. Nu, twee jaar later, zijn deze sloten en bermen nog steeds niet hersteld en worden er steeds meer sloten gedempt.” Wethouder Alwin Mussche werd om een reactie gevraagd. Lees meer…

Lees ook: Grondwaterpeil nog normaal voor de tijd, maar daalt snel