Nieuwe Woonvisie Staphorst `Samen met elkaar` tot 2024

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst heeft bijna een nieuwe woonvisie. De concept-woonvisie is met inspraak van jongeren, ouderen, zorg- en bouwpartijen en andere betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken en expertises opgesteld. De visie loopt tot 2024 en is een herijking van de vorige.

Er is een onderzoek gehouden en de resultaten daarvan zijn op de ‘Avond van het Woonvraagstuk’ met inwoners en betrokkenen uitgebreid besproken. Op de avond van het woonvraagstuk werd duidelijk dat de druk op de woningmarkt ook in Staphorst toeneemt. Met jongeren en ouderen is gesproken over verschillende oplossingen, want aandacht voor starters, seniorenwoningen en doorstroming blijft de komende jaren belangrijk. Er is gesproken over thema’s als nieuwbouw, transformatie en verduurzaming, maar ook over sociale huurwoningen.

Op 3 maart 2020 heeft het college al ingestemd met de concept-woonvisie. Naar verwachting wordt de woonvisie op 24 maart 2020 opiniërend en vervolgens op 7 april 2020 besluitvormend in de gemeenteraad behandeld. Voorafgaand aan de raadvergaderingen zijn de vergaderstukken te raadplegen.

Lees ook: Gemeente, VechtHorst en TOEK maken plannen voor 2018