Twee opties bij planvorming woningbouw Poeleweg IJhorst

Foto: Lucas Mulder

Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de invulling van de woningbouwlocatie aan de Poeleweg in IJhorst. Op 17 december 2019 is een inloopavond georganiseerd en zijn de eerste schetsen voor de inrichting getoond. De inloopavond is door ongeveer 125 mensen bezocht en er zijn veel reacties opgehaald.

Belangstellenden konden hun ideeën, opmerkingen en woonwensen kenbaar maken via een reactieformulier. Wie niet op de inloopavond aanwezig kon zijn, maar wel ideeën of opmerkingen heeft kan het reactieformulier downloaden (in te leveren voor 6 januari 2020). De ingekomen ideeën en opmerkingen gebruikt de gemeente dan bij de verdere uitwerking van de plannen, samen met de resultaten van het nieuwe woonbehoefteonderzoek.

Er zijn twee bebouwingsvarianten getekend door het bureau B+O, bovenstaand optie A met centraal twee-onder-een-kappers en meer huizen in de buitenbocht, onderstaand optie B met centraal ook vrijstaande huizen en een ruimere indeling van de buitenbocht. Wie geïnteresseerd is om op een van deze kavels te wonen kan dit aangeven via het interesseformulier woningbouw Poeleweg of mailen naar: [email protected].

Lees ook: Inloopavond woningbouw op locatie Poeleweg in IJhorst