Gemeente heeft in 2020 begrotingstekort van 2 miljoen

Foto: Burgemeester Segers

De gemeente Staphorst presenteert geen sluitende begroting voor 2020 en de twee jaren daarna. In 2023 kloppen de cijfers weer. Om die reden kijkt de provincie Overijssel de komende jaren extra mee in de kassalade van de gemeente.

De ambitie om een nieuw gemeentehuis te bouwen inclusief een multifunctionele invulling, is nu niet realistisch. Onderzoek daartoe is wel gedaan, varianten zijn onderzocht, maar daar blijft het voorlopig bij. Daarom is deze post geschrapt. Het gemeentehuis moet in 2023 wel minimaal energielabel C hebben, anders kan het niet als overheidsgebouw met kantoren open blijven. Het fietspadenplan gaat behalve plannen die in al werking zijn gezet, niet door. Ook de aankoop van de boerderij van Kruidhof door Museum Staphorst staat in het vakje ‘schrappen’

In de begroting 2020 – 2023 wordt voorgesteld om de ozb te verhogen met jaarlijks 10 procent (tot en met 2023). De afvalstoffen- en de rioolheffing blijven gelijk. Het college van B en W stelt ook voor de leges te verhogen met gemiddeld 15 procent. Verder is het voorstel om de hondenbelasting met 10 procent te verhogen. B en W willen de toeristen- en forensenbelasting beide met 35 procent laten stijgen.

Ook doet de gemeente een greep uit de reserves van 3,8 miljoen euro, althans dat wordt aan de gemeenteraad voorgesteld. Die hakt uiteindelijk knopen door. Dat gebeurt op 29 oktober en 12 november. Er mogen wijzigingen komen, maar onder aan de streep moet de rekensom als het om de bezuinigingen gaat wel kloppen. Dinsdagavond was er een begrotingsmarkt voor de gemeenteraad en donderdagavond zijn burgers uitgenodigd om mee te praten over de oplossing van de financiële problemen. Dat is voor het eerst.

Staphorst staat niet onder curatele, maar stijgt wel een trede als het gaat om provinciaal toezicht. Een paar maanden geleden kwam Staphorst met een waarschuwing. Met de ambities die in gang waren gezet in combinatie met veel toegenomen taken en veel minder inkomsten van het Rijk zou het tekort oplopen tot bijna 5 miljoen euro. B en W stellen voor flink te hakken en te zagen en komen uit op een tekort volgend jaar van 2 miljoen euro. Staphorst neemt drie jaar de tijd om dat tekort goed te maken. De meerjarenbegroting klopt dan weer.

De begrotingssystematiek die de overheid hanteert is wonderlijk. Als het Rijk meer besteedt, krijgen gemeenten ook meer. Als het Rijk minder geld uitgeeft, bijvoorbeeld door straaljagers niet te kopen, krijgen gemeenten ook minder geld. ‘Hoewel in Dan Haag het geld tegen de plinten klotst, krijgen wij minder’, zegt wethouder Financiën Lucas Mulder. ‘Dat is gek.’

Lees ook: Burger mag zich uitspreken over oplossing financiële malaise