Naam nieuwe burgemeester wordt dinsdagavond bekendgemaakt

De oude raadszaal voor de proefopstelling in 2017
Foto: Notubiz

Dinsdagavond vanaf 20.30 uur openbare raadsvergadering, tevens bekendmaking wie zal worden voorgedragen als nieuwe burgemeester van Staphorst. Er waren 23 sollicitanten.

Kennisgeving van het besluit ter vaststelling van de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken van de burgemeesterskandidaat voor de gemeente Staphorst. In een besloten raadsvergadering is dan een besluit genomen over de aanbeveling van de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van de Vertrouwenscommissie, dhr. L. Talen, zal dit besluit bekend maken.

De Koning benoemt de burgemeester, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en na aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming is voor 6 jaar, maar de burgemeester kan één of meer keer voor een zelfde periode worden herbenoemd. De benoemingsprocedure staat in de Grondwet en de Gemeentewet.

Benoemingsprocedure
De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De benoemingsprocedure is:

  1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
  3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
  4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
  5. De sollicitant schrijft een brief.
  6. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
  8. De gemeenteraad beveelt kandidaten aan.
  9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

Gemeente zoekt burgemeester
Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Koning hebben allemaal hun eigen rol.

De gemeente zoekt een burgemeester die het best bij de gemeente past. Een burgemeester moet van vele markten thuis zijn. Hij moet een aantal eigenschappen hebben om het beroep goed te kunnen doen (bestuurscompetenties). De meeste burgemeesters zijn lid van een politieke partij, maar dat is niet verplicht.

In Nederland werken op dit moment ongeveer 390 burgemeesters en 40 loco- of waarnemend burgemeesters. Per jaar benoemt of herbenoemt de Koning ongeveer 50 burgemeesters.

Lees ook: