Regionaal samenwerkingsverband voor aangepast sporten

Foto: Gerard Slager

Gemeente Staphorst en 24 andere Overijsselse gemeenten, Sportservice Overijssel, MEE IJsseloevers en MEE Oost geven met een samenwerkingsverband een regionale impuls aan het aangepast sporten in Overijssel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een stimuleringsregeling van het Rijk.

‘Iedereen Actief’ is de naam van het regionale programma dat het aangepast sporten onder de aandacht brengt in Overijssel. Voor mensen met een beperking is het nog niet zo vanzelfsprekend om dichtbij een passend sport- en beweegaanbod te vinden. Dit kan voor komen doordat het aanbod in de buurt niet altijd toegankelijk is, faciliteiten of materialen ontbreken of er is geen vervoer.

In het voorjaar gaat de gemeente Staphorst via een enquête inventariseren waar de behoefte ligt op het gebied van sporten met een beperking. Vervolgens vinden er gesprekken plaats met relevante partijen, zoals de zorg en sport- en beweegaanbieders om te kijken hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.

Voor vragen over het samenwerkingsverband kunt u terecht bij mevrouw B. van den Brink, beleidsmedewerker sport en cultuur gemeente Staphorst, of met Sportservice Overijssel. Op de website www.sportwijzeroverijssel.nl een overzicht van het huidige sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in Overijssel.

Naast allerlei sportverenigingen, Stichting Welzijn Staphorst en Zwembad de Broene Eugte, verzorgt ook InteraktContour diverse activiteiten. InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor.

Lees ook:

Dossier: