Nederlanderschap verleend aan drie leden familie Sharif

Familie Sharif: Alawi (links), zus Asma (rechts) en tante Dhahir (2e van links).
Foto: Gemeente Staphorst

Aan drie leden van de familie Sharif is op 21 december 2016 tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Staphorst het Nederlanderschap verleend. Het gaat om Alawi (links), zus Asma (rechts) en tante Dhahir (tweede van links):

Tijdens de ceremonie heeft men ten overstaan van de burgemeester de verklaring van verbondenheid afgelegd waarna zij officieel het Nederlanderschap hebben verkregen door de uitreiking van de ‘Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’, een Koninklijk Besluit.

Verklaring van verbondenheid

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of door een optieprocedure. Tijdens de naturalisatieceremonie wordt stilgestaan bij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Iedereen van 16 jaar en ouder moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

Lees ook:

Reacties