Informatiebijeenkomst herontwikkeling Triangellocatie Rouveen

Impressie Triangellocatie
Foto: Gemeente Staphorst

De gemeenteraad heeft op 10 maart het bestemmingsplan voor de Triangellocatie vastgesteld. Tot 7 mei ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Op 20 april is er een informatiebijeenkomst.

Inloopavond

Als er geen beroep wordt ingediend kan gestart worden met de uitvoering. Hierover willen de ontwikkelende partijen nadere informatie verstrekken tijdens een inloopavond op maandag 20 april in d’ Olde Skoele aan Oude Rijksweg 427 in Rouveen tussen 19.00 en 21.00 uur.
Tijdens de inloopavond zullen de betrokken partijen de gewijzigde plannen nader toelichten en uitleg geven over de verdere uitvoering tot aan de start van de bouw die gepland staat in augustus. De wijziging in de plannen heeft te maken met de huurwoningen. Er is nu gekozen voor een mix van woningen met tuin (12x) en appartementen (24x). Dit in tegenstelling tot het ontwerp waar werd uitgegaan van 36 huurwoningen met tuin. Het keuzeaanbod is hiermee vergroot.

Combinatie wonen en zorg

Op de Triangellocatie zullen uiteindelijk 28 koopwoningen, 24 zorgwoningen in appartementen en 12 zorgwoningen met eigen grond worden gebouwd. Daarnaast biedt het bestemmingsplan ruimte voor een maatschappelijk gebouw dat in hoofdzaak gebruikt zal worden voor een kinderopvang en dagbesteding voor ouderen, maar er is ruimte voor meer instanties die een bijdrage kunnen leveren op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Rouveen. Op de Triangellocatie bevinden zich straks levensloopgeschikte woningen met een zeker zorg- en welzijnsaanbod ‘naast de deur’. Dit alles om de inwoners van de gemeente in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen woning en/of woonomgeving te kunnen laten wonen. Woonstichting Vechthorst gaat de 36 huurwoningen realiseren en De Stouwe zal de zorg gaan leveren. Dit gaat van licht tot zwaardere zorg dat op een thuiszorgachtige wijze wordt geleverd.

Te downloaden: Situatietekening Triangellocatie.pdf (971,09 KB)

Zie ook ‘Bekendmakingen’: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Rouveen, partiële herziening Triangellocatie’