Verhoging van het aantal te plaatsen vluchtelingen in de gemeente

Elke gemeente in Nederland is verplicht om jaarlijks een aantal (reguliere en uitgenodigde) vluchtelingen te huisvesten. Dit noemt men ook wel taakstelling.

Reguliere vluchtelingen verblijven al in een AZC in Nederland en uitgenodigde vluchtelingen verblijven elders op de wereld in een vluchtelingenkamp. Zij worden door de Nederlandse overheid, geselecteerd door de UNHCR ter plekke, uitgenodigd om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Ook andere landen van de wereld nodigen jaarlijks veel vluchtelingen uit. Hierover zijn binnen de VN afspraken gemaakt.

De taakstelling voor de gemeente Staphorst was de laatste jaren vastgesteld op ongeveer 10 vluchtelingen. Sinds het uitbreken van de oorlog in onder andere Syrië is de toestroom van vluchtelingen enorm toegenomen. Vandaar dat de jaarlijkse taakstelling voor 2015 is verhoogd naar 29. Dit betekent dat Staphorst dit jaar 29 vluchtelingen moet opnemen in haar gemeente. Afhankelijk van oorlogssituaties in de wereld kan in een jaar dit aantal naar boven of beneden worden bijgesteld. De verwachting voor het eerste halfjaar van 2016 is dat Nederland meer dan 20.000 vluchtelingen zal moeten huisvesten. Voor volgend jaar wordt dus weer een verhoging van het aantal te plaatsen vluchtelingen in Staphorst verwacht.

Voor het opvangen van vluchtelingen in de gemeente krijgt zij van de rijksoverheid een kleine vergoeding. Hiervan gaat een deel naar Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Staphorst, die de begeleiding van deze vluchtelingen coördineert en grotendeels op zich neemt. De vrijwilligers van vluchtelingenwerk, ondersteund door een beroepskracht, bieden de vluchtelingen maatschappelijke ondersteuning in de eerste periode van het wonen en leven in de gemeente Staphorst.

U zult begrijpen dat door een toename van het aantal vluchtelingen in onze gemeente meer hulp nodig is bij het huisvesten en begeleiden van deze groep mensen. Vluchtelingenwerk zit dringend verlegen om vrijwilligers die eventueel kunnen helpen bij het inrichten van een woning of bij het maatschappelijk begeleiden. Wilt u wat voor vluchtelingen betekenen neem dan contact op met vluchtelingenwerk Staphorst: [email protected].

Voor meer informatie over vluchtelingenwerk Oost Nederland kunt u terecht op www.vwon.nl.

Dossier: