Gemeente geeft reactie op uitzending Jansen bij RTV Oost

Foto: Youtube - RTV Oost

Op 23 maart 2016 heeft RTV Oost onderstaande reportage uitgezonden over de bewoners van Gemeenteweg 236. Aan het eind daarvan liet de presentatrice nog weten dat de gemeente Staphorst niet wilde reageren.

De gemeente heeft na vragen over deze reportage besloten als volgt te reageren: ‘De gemeente Staphorst heeft twee vragen ontvangen van de journalist. Op beide vragen is antwoord gegeven. Deze antwoorden zijn niet meegenomen in de reportage. De gemeente is niet gevraagd om een reactie te geven op de inhoud van de reportage.

Op het perceel Gemeenteweg 236 is sprake van een reguliere controle. De gemeente bezoekt het perceel, zoals ook bij andere percelen gebeurt. Er is geprobeerd een afspraak te maken, maar de bewoners willen op korte termijn niet meewerken. In dat geval kiest de gemeente, zoals in voorkomende gevallen de werkwijze is, voor een onaangekondigd bezoek. Het gaat hierbij niet om een handhavingsactie.

De controle dient los te worden gezien van een vergunningsaanvraag die de bewoners op 29 februari 2016 hebben ingediend voor het oprichten van een machineloods/berging. Deze aanvraag is op 8 maart 2016 gepubliceerd en wordt momenteel nader bekeken.’ Tot zover de gemeente in haar reactie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees ook: