Meester J. W. D. Nijkamp geeft lezing `Van toen naar nu`

Foto: LinkedIn - Wim Nijkamp

De heer J.W.D. Nijkamp, beter bekend als meester Nijkamp, geeft een lezing op D.V. dinsdag 17 november aanstaande vanaf 19.45 uur. Deze avond heeft als thema ‘Van toen naar nu, tot de dood ons scheidt’.

De heer Nijkamp is in 1979 in Staphorst komen wonen en heeft verschillende mooie gewoonten meebeleefd, zoals burenplicht, de zorg bij een sterfgeval, voor elkaar zorgen bij een grote brand en dergelijke. Inmiddels heeft hij Staphorst verlaten. Hij is naast zijn taak als voorzitter van de Raad van Bestuur van RST Zorgverleners zelf ook mantelzorger.

De WMO-raad heeft onder de inwoners van Staphorst een enquête gehouden met betrekking tot de mantelzorg. Uit de enquête blijkt dat 28% van de mantelzorgers al 28 jaar hulp verleent en dat 37% dit als matig belastend ervaart. Wat kunnen we van een mantelzorger of van vrijwilligers verwachten? Trouw te zijn tot de dood ons scheidt? Of zijn er grenzen? Hoe staat de (reformatorische) zorg er nu voor? Hoe ziet de zorg er over 10 jaar uit en welke rol gaat domotica spelen? Deze vragen zullen met elkaar worden besproken.

U bent van harte welkom op D.V. dinsdag 17 november 2015. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in ‘De Leerkamer’ van de Hersteld Hervormde Gemeente, Kerklaan 1 te Staphorst. Om 19.45 uur wordt de avond geopend met een korte meditatie. De avond zal bestaan uit een lezing en met na de pauze gelegenheid tot mondeling of schriftelijk vragen stellen.

Lees ook: