Tromp arriveert in limousine onder politiebegeleiding

Hij is inmiddels al bijna 70 jaar oud, toch viel het afscheid Ruud Tromp zwaar. Vanaf de start van de Pieter Zandt, locatie Staphorst in 1999 was hij hier werkzaam als technisch onderwijs assistent (TOA).

Op vrijdag 18 september 2020 werd hij vanaf zijn huis in Elburg vervoerd in een lange witte limousine. Eenmaal in Staphorst reed een politiebus met loeiende sirene vooruit. Tromp wuifde vanuit de wagen naar het publiek. Hij werd vergezeld door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. In de aula was een afscheidsreceptie voor genodigden. Door de corona-maatregelen waren er alleen leerlingen aanwezig die een taak hadden, de rest was die dag wat eerder vrij.

Locatieleider Eibert Spaan stond in een meditatie stil bij Psalm 33, een loflied op Gods voorzienigheid. Melvin Slager leverde een muzikale bijdrage op het orgel over diezelfde psalm. Andere leerlingen hielden een quiz waarbij de zaal mee kon doen. Collega’s speelden enkele vroegere voorvallen na. Voor zijn komst naar de Pieter Zandt werkte hij als laborant bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, later bij bureau Oranjewoud tot zijn afdeling opgeheven werd.

Ruud Tromp genoot als onderwijsman in hart en nieren als leerlingen door toedoen van zijn lessen practica, liefde voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie kregen. Hij had een uitstekende band met de leerlingen. Het domein van een TOA is een speciaal lokaal, het Kabinet genoemd. Deze ruimte is voor de helft gevuld met kasten en laden met allerlei (ook gevaarlijke) stoffen. Tromp is opgevolgd door Tonny Hooijmeijer.

Voor Ruud Tromp breekt nu een nieuwe periode aan waarin hij ongetwijfeld samen met zijn vrouw mooie dingen mag ondernemen. Ook heeft hij dan meer tijd om zich in te zetten voor de Stichting Kerkbelang Elburg waar hij zorgt voor de preekbeurten. De leerlingen en (oud) collega’s gaan hem enorm missen en wensen hem samen met zijn familie; goede gezondheid, genot en Gods zegen.

Lees ook: Juf Dallinga neemt na ruim 35 jaar afscheid van school (video)