Maatregelen kerkelijke gemeenten vanwege coronavirus

Foto: Protestantse Kerk IJhorst

Vrijwel alle kerkgenootschappen binnen de gemeente Staphorst hebben hun maatregelen bekendgemaakt naar aanleiding van het overheidsbesluit om tot en met 31 maart 2020 bijeenkomsten met meer dan 100 personen te verbieden om snelle verspreiding van het corona-virus te voorkomen.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Staphorst heeft de komende drie zondagen alle diensten afgelast. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rouveen houdt om 09:30 uur een dienst zonder gemeenteleden. Deze ‘korte eredienst’ worden uitgezonden via website en kerkradio. Ook de Gereformeerde Kerk “De Bron” houdt een extra vroege dienst zonder bezoekers. Deze dienst begint al om 8.45 uur. De reden hiervoor is dat er een grote piek verwacht wordt in digitale uitzendingen van kerkdiensten, met als risico dat daardoor de uitzending ‘vastloopt’ en dat willen ze voorkomen.

De Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst komt wel samen maar in verschillende ruimtes en samenstelling. De ene helft van de gemeenteleden (A t/m K) wordt in de morgendienst verwacht, de andere helft ’s middags (L t/m Z), de volgende zondag omgekeerd. De grote Dorpskerk waarin normaal gesproken 2300 mensen kunnen plaatsnemen, worden nu nog slechts 100 personen toegelaten. Het dienstgebouw is opgedeeld in twee compartimenten. Ook in de Leerkamer is ruimte voor twee bijeenkomsten van maximaal 100 personen. De ouderlingen, diakenen en kerkvoogden zullen ook over de verschillende ruimtes verdeeld worden.

De Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst biedt in de Dorpskerk via de toreningang ruimte aan aan maximaal 100 personen inclusief dienstdoende kerkenraadsleden, dit mede ter ondersteuning van het zingen. Wanneer dit getal bereikt is, kunnen er nog 80 personen plaats nemen in het Dienstgebouw. In het Dienstgebouw zal de dienst van de Kerk te beluisteren zijn. Als het maximale aantal is bereikt worden geen mensen meer toegelaten. Ze vragen daarom de kerkdiensten vooral via de kerkradio of het internet te volgen.

In de Protestantse kerk IJhorst – de Wijk gaan de kerkdiensten gewoon door (daar komen minder dan 100 personen op af, red.). Er is alleen een morgendienst om 10.00 uur. De Hervormde Gemeente De Rank Staphorst-Rouveen heeft de gemeente opgedeeld in twee keer twee secties per straatnaam. De ene helft wordt de eerste zondag op 15 maart verwacht, de andere helft op 22 maart. De leden uit de andere secties worden verzocht om die zondag thuis mee te luisteren. Voor de collectes wordt verwezen naar de Givt-app. Ook in deze gemeente is er alleen een morgendienst om 10.00 uur.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Rouveen roept gemeenteleden met de achternaam beginnend met A t/m J op de morgendienst te bezoeken en van K t/m Z de middagdienst. De volgende zondag omgekeerd. Verder met het verzoek om in de kerk verspreid te gaan zitten. De Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth te Nieuwleusen roept gemeenteleden uit wijk 1, 2 en 3 naar de morgendienst, en uit de wijken 4 en 5 naar de middagdienst. Evenals in Staphorst zijn er verschillende compartimenten en zalen ingedeeld.

Leden van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rouveen zijn per brief geïnformeerd wat van hen zondag verwacht wordt. De gemeente heeft geen eigen website, wel is er kerktelefoon via internet.

Lees ook: Maatregelen gemeente Staphorst vanwege het coronavirus