Terugblik geslaagde Najaarsvergadering NPV over gezin

Foto: NPV Staphorst-Rouveen

Op dinsdagavond 12 november 2019 hield de NPV Staphorst-Rouveen haar najaarsvergadering, met als thema: Een (h)echt gezin. De spreker deze avond was Bert Reinds, hij is een christelijke orthopedagoog, schrijver en coach. Een verslag van het bestuur van de NPV Staphorst-Rouveen.

Tijdens de lezing werd het gezin vergeleken met een bouwplaats waarin kinderen groeien naar volwassenheid. Een bouwplaats waarin hard gewerkt moet worden. Maar niet in eigen kracht. Psalm 127 leert ons: Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Dus bid en werk. Vader of moeder zijn is dienend leiderschap, rentmeester zijn ten opzichte van God. Ouders dienen zichzelf overbodig te maken. “Je krijgt je kinderen niet voor de oude dag voorzieningen om het maar zo te zeggen”.

Een kind wordt niet iemand, het is al iemand. Bij de geboorte al, en gaandeweg mag het steeds meer ‘uitgepakt’ worden, wie hij/zij nu echt is, aldus de spreker. De Heere heeft iedereen uniek geschapen, er is nooit iemand hetzelfde geweest en er zal in de toekomst ook nooit iemand hetzelfde zijn. Daarom moeten wij kinderen niet met elkaar gaan vergelijken. Een andere kernachtige uitspraak die meerdere keren naar voren kwam: Geef jezelf en anderen de ruimte om het op zijn/haar eigen manier te doen. Zeker binnen een gezin, als dit er niet is er geen veilige gezinssituatie.

Opvoeden is keihard werken. “Als er niks gedaan wordt gaat het vanzelf mis”. Kies voor hartcontact binnen je gezin en wees bereid om jezelf iedere dag bij te schaven. Verderop in de lezing ging het over opa en oma zijn. Jonggehuwden mogen en moeten zelf bepalen wat hun gewoonten worden/zijn. Hier moeten ouders en derden zich niet mee bemoeien. Het is beter wanneer (groot)ouders supporters zijn van hun kinderen en kleinkinderen. Uiteindelijk gaat het erom wat je doet, dus niet wat je zegt.

Na de pauze werden er groepjes gemaakt, om vervolgens samen na te denken over vragen en stellingen die opgesteld waren door Dhr. Reinds. We kijken als bestuur terug op een mooie, leerzame en goedbezochte avond, met veel positieve reacties van zowel leden als niet-leden. Allen hartelijk dank voor uw komst, we zien u graag weer op de voorjaarsvergadering op D.V. 19 maart 2020 met dhr. den Hartog over: Palliatieve zorg, palliatieve sedatie, omgaan met naderend levenseinde.

Lees ook: Ben Hobrink trekt 250 mensen naar NPV vergadering