AED in Punthorst met bewonersbijeenkomst gevierd

Zo’n 55 Punthorsters verzamelden zich donderdag 30 januari 2020 in de Maarten Lutherschool voor de viering van de ingebruikname van de eerste AED in hun woonplaats.

Na ruim een half jaar actievoeren is het gelukt. Ongeveer driekwart van de aangeschreven bewoners hebben de eerste aanschaf gefinancierd. In totaal werden zes brieven aan de bewoners in een cirkel van 1 kilometer verstuurd, aldus woordvoerder Jacob Talen.

Het apparaat werd door de werkgroep symbolisch overhandigd aan Jan Vos als voorzitter van stichting AED Staphorst. De gemeente Staphorst neemt door middel van een jaarlijkse subsidie de afschrijving en het onderhoud voor haar rekening. Vandaar dat wethouder Alwin Mussche ook aanwezig was en een korte toespraak hield. De dames van de werkgroep, Jenny Nijboer en Irma Hofhuis, zorgden voor koffie en cake vooraf en frisdrank achteraf.

Adviseur en leverancier Roelof Tuin van Savetec vertelde hoe het apparaat werkt en in welke medische gevallen het kan helpen bij een circulatiestilstand. Toen hij vroeg of iemand wist waar de letters A.E.D. voor staan, bleef het stil in de zaal. Het is: Automatische Externe Defribrillator. Allerlei vragen werden beantwoord, één daarvan leidde tot de volgende actie: Inventariseren wie van de aanwezigen een reanimatiecursus zou willen volgen. Het sluitstuk daarin is het bedienen van een AED.

Na het officiële gedeelte groepeerden de aanwezigen rondom een demonstratie-buitenkast. De kast  met de nieuwe AED hangt aan paal van RVS aan het begin van de Vijverweg in Punthorst. Het is de 31e openbaar toegankelijke AED. Er zijn nog enkele plekken te gaan voor een volledig Hartveilig Staphorst.

Lees ook: Punthorst komt in actie voor allereerste AED in de plaats