Jubilea bij vrouwenbeweging Passage Staphorst-Rouveen

Foto: Passage Staphorst-Rouveen

Zeven leden waren 25 jaar lid, één 40 jaar en nog één die al 55 jaar lid is van Passage Staphorst-Rouveen. De jubilarissen zijn gehuldigd op maandagavond 20 januari 2020 tijdens de jaarvergadering. De dames kregen allen een oorkonde en een prachtig boeket in de kleuren van Passage. Op de foto ontbreekt in verband met ziekte één lid.

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenvereniging in Nederland. Passage is onderverdeeld in ruim 200 afdelingen, die actief zijn op lokaal niveau. De (gefuseerde) vereniging vierde vorig jaar haar 100-jarig bestaan. Totaal heeft de vereniging meer dan 10.000 leden in Nederland. Passage Staphorst-Rouveen heeft op dit moment 108 leden.

Er worden door de lokale besturen diverse activiteiten georganiseerd, die vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging vorm krijgen en maatschappelijke belangen dienen. Dat varieert van projecten voor gelijke kansen wereldwijd tot het gezamenlijk lezen en bespreken van boeken, of wandelactiviteiten in groepsverband. Alle vrouwen zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Vereniging Passage is ontstaan op 1 januari 1999 uit een samenwerkingsverband van de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) (sinds 1919) met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (sinds 1938). De beide organisaties zetten gezamenlijk onder een nieuwe naam hun werk voort. De NCVB was ontstaan als een uitvloeisel van het in 1919 ingevoerde vrouwenkiesrecht.

Lees ook: Samen met 1600 andere vrouwen meezingen in Katwijk?